Absolventská výstava 15.6.2023 v „Malej galérii ZUŠ“

Vo štvrtok 15. 6. 2023 sa v „ malej galérii“ v  presťahovanej ZUŠ Banská Štiavnica konala ABSOLVENTSKÁ VÝSTAVA žiakov I. a II. stupňa výtvarného odboru . Pani riaditeľka Irena Chovanová privítala absolventov a ich hostí v zaujímavých pivničných priestoroch , ktoré ZUŠ vyčlenila na výstavy a drobné koncerty. Príjemnú atmosféru na úvod navodilo hudobné vystúpenie žiačok pani učiteľky Zuzany Kovárovej z triedy dychových nástrojov. Zahrali skladbu Alana Davisa „Bluebottle Boogie“. Zástupkyňa za skupinové odbory a učiteľka výtvarnej triedy Miroslava Knezovičová povzbudila absolventov, že treba zabudnúť na trému, vystúpiť zo svojej konformnej zóny výtvarníkov a okrem „vyjadrenia obrazom“ skúsiť sa „vyjadriť“ / obhájiť si svoje absolventské diela „aj slovami“. Nasledoval príhovor členky Rady rodičov pani Denisy Slezákovovej a za rodičov absolventov sa prihovorila prítomným pani Zuzana Paškayová – vedúca Galérie J. Kollára v Banskej Štiavnici.Vo štvrtok 15. 6. 2023 sa v „ malej galérii“ v  presťahovanej ZUŠ Banská Štiavnica konala ABSOLVENTSKÁ VÝSTAVA žiakov I. a II. stupňa výtvarného odboru . Pani riaditeľka Irena Chovanová privítala absolventov a ich hostí v zaujímavých pivničných priestoroch , ktoré ZUŠ vyčlenila na výstavy a drobné koncerty. Príjemnú atmosféru na úvod navodilo hudobné vystúpenie žiačok pani učiteľky Zuzany Kovárovej z triedy dychových nástrojov. Zahrali skladbu Alana Davisa „Bluebottle Boogie“. Zástupkyňa za skupinové odbory a učiteľka výtvarnej triedy Miroslava Knezovičová povzbudila absolventov, že treba zabudnúť na trému, vystúpiť zo svojej konformnej zóny výtvarníkov a okrem „vyjadrenia obrazom“ skúsiť sa „vyjadriť“ / obhájiť si svoje absolventské diela „aj slovami“. Nasledoval príhovor členky Rady rodičov pani Denisy Slezákovej a za rodičov absolventov sa prihovorila prítomným pani Zuzana Paškayová – vedúca Galérie J. Kollára v Banskej Štiavnici.

Návrat hore