Absolventský koncert

22. júna sa konal Absolventský koncert žiakov hudobného odboru. Toto slávnostné popoludnie je prezentácia umeleckých zručností našich žiakov. Na záver koncertu sa vedeniu i pánom učiteľom poďakovala milým príhovorom zástupkyňa Rady rodičov mamička Andrea Garaiová. Pani riaditeľka tiež pripomenula význam umeleckého vzdelávania, radosť nad pôsobením absolventov na našej ZUŠ, poďakovala im za peknú spoluprácu a reprezentáciu školy. S pani zástupkyňami im odovzdala diplomy a malé upomienkové darčeky. Za podporu patrí vďaka Rade rodičov pri ZUŠ.

PROGRAM

1. George David Weiss: Can't Help Falling in Love Samuel Machil – Hra na trúbke (4./2./I.st.)
pripravil Turčan Aleš, Mgr. art., DiS. art.
klavír Mgr. Irena Chovanová

2. Matters Metallica: Nothing Else Matters Daniel Bvoc – Hra na bicích nástrojoch (4./2./I.st.)
Piatrov Matúš, DiS. art.

3. Issac  Albeniz: 1. Leyenda
Anonym: 2. Tango  Ján Garai – Hra na gitare (4./2./I.st.)
pripravil Borodajkevyč Róbert, DiS. art.

4. Tatjana Marst: Piano Sonata č. 1 h mol – 1. časť
Andante   Patrik Hrnčiar – Hra na klavíri (4./II.st.)
pripravil Zubek Gregor, DiS. art.

5. Grécka báj: Amor a Psyché – prednáška Ján Fašánek – LDO (4./2./I.st.)
pripravila Mgr. art. Ľ. Klimková

6. Metallica: The Unforgiven Dávid Štirbl – Hra na bicích nástrojoch (4./2./I.st.)  pripravil Piatrov Matúš, DiS. art.

7. Leopold Koželuch: Koncert pre klarinet Es-dur Dominika Rendlová, hosť
klavír p. uč. Tatiana Šusteková

8. Moritz Moszkowski: Etuda Op. 72 č. 2 g mol  Patrik Hrnčiar – Hra na klavíri (4./II.st.)
Zubek Gregor, DiS. art.

Návrat hore