Alicka Knezovičová ZLATÁ na PINKSTRINGS

ALICKA KNEZOVIČOVÁ, žiačka gitarovej triedy pani učiteľky Karolíny Buškovej Rumanovej sa 24. mája zúčastnila 2. ročníka regionálnej súťaže v hre na klasickej gitare Pinkstrings. Na zvolenskej súkromnej základnej umeleckej škole Pinkharmony sa predstavila v II. kategórii dvoma skladbami: Pavol Malovec: Suita 7. časť – Comodo a Johann Kaspar Mertz – Nocturno op. 34. Porota v zložení Rastislav Kašiar, Marek Segeč, Pavol Orosz, Štefan Lepieš udelili Alicke za jej výkon ZLATÉ PÁSMO. Gratulujeme šikovnej a všestrannej žiačke ako aj jej pani učiteľke Karolínke.

Návrat hore