Podujatie Banskoštiavnické kladivká

Podujatie Banskoštiavnické kladivká je klavírna prehliadka, ktorú organizuje naša ZUŠ. Zúčastňujú sa na nej žiaci z celého Slovenska. Organizačne ju vedie pán učiteľ Mgr. art. Martin Jánošík, ArtD.. Viac sa dozviete na stránke www.bskladivka.eu.

Pozrite si fotogalériu z roku 2023:

Návrat hore