Benefičný koncert pre Lea

Vo štvrtok 13.10.2022 sme sa zúčastnili na Benefičnom koncerte pre Lea za účasti starostov obcí, pani primátorky Nadeždy Babiakovej a pána poslanca Mikuláša Pála. Na výzvu pani starostky obce Baďan Ľubice Kukovej vystúpilo pre dobrú vec veľa dobrých ľudí a detí z okolitých dedín aj z Pukanca.  Naše deti zo ZUŠ David a Hanka Knížkovci, Martin, Janko a Hanka Kminiakovci a Alicka Knezovičová reprezentovali ZUŠ v Kultúrnom centre veľmi pekným výkonom. Som im vďačná za výkon aj ochotu, pánovi učiteľovi Matúšovi Piatrovi za hru na kachon. Žiaci spievali  4 piesne: Hanka Knížkova Starý príbéh, Hanka Kminiaková ľudovú pieseň Z Východnej dievčatá, Kminiakovci chlapci Tri slová, vďaka za prípravu Kminiakovcov patrí pani učiteľke Andrejke Halibožekovej. Na záver zaznelo sólo Davida Knížeka v rytmickej populárnej piesni MUZIKA, ktorej refrén podporili aj hlasy všetkých zúčastnených. Za prenos klavíra a ozvučenie ďakujeme pánovi Petrovi Sliackemu. Speváci podali veľmi pekný výkon, máme z nich radosť. Sú to veľmi talentované deti, ktorých rodičia podporujú a dnes mali radosť z vystúpenia a priniesli radosť  i poslucháčom v publiku. Nech sa i naďalej spájajú hlasy i srdcia pre dobré veci. 

Návrat hore