Boris víťazil

Po tom, čo Boris Volčko, žiak LDO ZUŠ BŠ ako prvý postúpil z okresného kola súťaže Hviezdoslavov Kubín 26. marca 2024, zvíťazil aj v regionálnom kole tejto súťaže. Vyhlasovateľ súťaže Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom uskutočnil regionálne kolo 15. apríla 2024 v priestoroch Súkromnej základnej školy Guliver.  Za presvedčivý výkon a prirodzený prejav v prednese poézie Jána Štrassera : Príklad bol Boris odmenený prvým miestom.  Porota na čele s jej predsedníčkou pani Mgr. art. Ivetou Marcinekovou  ocenila jeho výkon a žiak literárno-dramatického odboru ZUŠ vo svojej III. kategórii Prednes poézie si „vyrecitoval“ postup na krajské kolo. Gratulujeme Borisovi i jeho p. učiteľke Ľudke Klimkovej.

Návrat hore