Oznamy

Zlatým slávikom Hanka Kminiaková

Nezanikne nikdy pieseň nášho ľudu, ostane naveky, kým žiť ľudia budú… Týmito slovami otvorila krajské kolo súťaže Slávik Slovenska 2024 pani riaditeľka Súkromnej základnej školy Guliver Anežka Slančíková. To  sa historicky prvý krát odohralo v BŠ a prinieslo dnes do BŠ i do našej ZUŠ krásny úspech. HANKA KMINIAKOVÁ sa v I. kat. spomedzi 13 […]

Zlatým slávikom Hanka Kminiaková Read More »

Päť želaní

6. júna sa konala besiedka pre rodičov žiakov Prípravného ročníka LDO, kde uviedli krátke predstavenie spoločnej tvorby so žiakmi Dramatickej prípravy a súrodencami z vyšších ročníkov LDO. Kniha Päť želaní od Hany Doskočilovej a Marie Tichej im bola inšpiráciou pre vytvorenie dramatickej hry o túžbe objavovať svet, o láske k rodine a prírode.

Päť želaní Read More »

DOD a prijímacie skúšky

3., 4. a 5. júna  prebehli Prijímacie (talentové) skúšky nových záujemcov o štúdium na ZUŠ. Tie boli v pondelok spojené s možnosťou nazrieť do tried a pozrieť sa, ako v ZUŠke prebieha vyučovanie. Škola ožila spevom námorníkov, ktorí sa premieňali na hudobníkov, výtvarníkov, tanečníkov i hercov. Na dvorčeku zneli malé ukážky z toho, čo sa žiaci pod vedením

DOD a prijímacie skúšky Read More »

Noc kostolov s organovou triedou ZUŠ

7. júna sa konal koncert v Evanjelickom kostole, ktorý v rámci podujatia NOC KOSTOLOV pripravila organová trieda ZUŠ pod vedením p. zástupkyne Kataríny Tuhárskej. Žiaci, pedagógovia a priatelia ZUŠ sa prezentovali programom, v ktorom dali vyniknúť kráse organu, ku ktorému sa pridal spev, trúbka, husle, viola i klarinet. V chráme nás hudba pomkne zastaviť sa,

Noc kostolov s organovou triedou ZUŠ Read More »

Ríša fantázie ocenila fantazijný svet Grétky a Sofie

Do 12. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže RÍŠA FANTÁZIE  2024, ktorú vyhlasuje Súkromná ZUŠ Lučenec-Opatová, sa zapojilo 8 krajín. Boli nimi Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rusko, Litva, Turecko a Bulharsko. Do súťaže s témou  Fantasy film a literatúra sa zapojilo 86 škôl, ktoré zaslali 1389 výtvarných prác. Porota ocenila 45 prác medailou /1.-3. miesto/ a 57 žiakov získalo čestné

Ríša fantázie ocenila fantazijný svet Grétky a Sofie Read More »

Alicka Knezovičová ZLATÁ na PINKSTRINGS

ALICKA KNEZOVIČOVÁ, žiačka gitarovej triedy pani učiteľky Karolíny Buškovej Rumanovej sa 24. mája zúčastnila 2. ročníka regionálnej súťaže v hre na klasickej gitare Pinkstrings. Na zvolenskej súkromnej základnej umeleckej škole Pinkharmony sa predstavila v II. kategórii dvoma skladbami: Pavol Malovec: Suita 7. časť – Comodo a Johann Kaspar Mertz – Nocturno op. 34. Porota v zložení Rastislav Kašiar,

Alicka Knezovičová ZLATÁ na PINKSTRINGS Read More »

Koncert mamkám

Koncert venovaný mamkám sme poskladali z čísiel tanečníkov, hudobníkov, spevákov i recitátorov, moderoval Boris Volčko a Sofia Košecká. Ako prví sa predstavili malí prípravkári z tančekom Šmolko-mama. Zborík pridal dva dvojhlasy A keď sa Janoško a Modlitba za rodičov. Gitarové oddelenie zastupovali  Michal Magda, Lenka Ihracká a Martin Pohančánik. Ľudovým tancom Tenká som ja tenučká sa prezentoval detský folklórny súbor STUDNIČKA. Zaznel

Koncert mamkám Read More »

Prijímacie skúšky na školský rok 2024/2025

Prijímacie skúšky na školský rok 2024/2025 do hudobného, tanečného, výtvarného a literárno-dramatického odboru sa uskutočnia v dňoch 3., 4. a 5. júna 2024 v čase od 14:00 do 17:00 hodiny v hlavnej budove ZUŠ, t.č. Radničné námestie č. 8, Banská Štiavnica. 3., 4. a 5. júna – Prijímacie (talentové) skúšky nových záujemcov o štúdium na ZUŠ

Prijímacie skúšky na školský rok 2024/2025 Read More »

Úspech nášho klaviristu na Banskoštiavnických kladivkách

7. ročník súťaže Banskoštiavnické kladivká máme úspešne za sebou. Opäť ste nás prekvapili vašou hojnou účasťou a predovšetkým fantastickými súťažnými výkonmi. Za objektívny výkon ďakujeme porote, ktorá tento rok udelila titul laureáta Timotejovi Lesákovi zo ZUŠ Ľudovíta Fullu v Ružomberku. Laureátmi štvorručnej hry sa stali Stanislav Palúch a Kotoko Takine zo ZUŠ M. Ruppeldta v

Úspech nášho klaviristu na Banskoštiavnických kladivkách Read More »

Návrat hore