Koncerty, besiedky, podujatia

Škola pravidelne organizuje triedne besiedky, koncerty (Jesenný, Adventný,  Jarný, Veľkonočný, Rodinný, Koncert matkám, Koncert z úcty k starším). Pravidelne na námestí Sv. Trojice organizuje  Deň otvorených dverí ako šesťhodinový živý koncert a prezentáciu žiakov všetkých odborov pre materské školy i základné školy, rodičov i verejnosť. Veľký záujem je o hru na bicie nástroje. Pán učiteľ Piatrov motivuje žiakov nielen prostredníctvom workshopov významných bubeníkov, ale aj každoročným „rockovým koncertom“. Zo súťaží, ktoré sa nám podarilo zorganizovať spomeniem veľkú výtvarnú súťaž k pocte vierozvescov Sv Cyrila a Metoda „Dedičstvo, vieru nám chráň“,  a už spomínanú celoslovenskú výtvarnú a spevácku súťaž „Duchovný a umelecký odkaz banskoštiavnickej kalvárie“ a celoslovenskú klavírnu súťaž „Banskoštiavnické kladivká“.

Znakom hodnotnej kultúru školy je primerané, priateľské, odborné a kreativitu stimulujúce prostredie, dávajúce vyniknúť jedinečnosti a osobitosti žiaka. Veríme, že práve naša banskoštiavnická ZUŠ je tým správnym miestom pre jedinečný umelecký a osobnostný rozvoj detí.

ZUŠ vzdala hold banskoštiavnickej Kalvárii 

ZUŠka vzdala hold banskoštiavnickej Kalvárii Hold banskoštiavnickej Kalvárii vzdáva ZUŠ pravidelne organizovaním výtvarnej a speváckej súťaže Duchovný a umelecký odkaz banskoštiavnickej Kalvárie. Výtvarná časť súťaže začala už po vianočných prázdninách. Oslovili sme základné školy, špeciálne školy a základné umelecké školy. Žiaci sa v období medzi Vianocami a Veľkou nocou mohli zamyslieť nad duchovným odkazom Kalvárie. V rozhraní týchto dvoch významných cirkevných […]

ZUŠ vzdala hold banskoštiavnickej Kalvárii  Read More »

Bubenícky koncert

6. februára 2024 sme mali v našej banskoštiavnickej ZUŠke sviatok. Pán učiteľ Matúš Piatrov pripravil so svojimi žiakmi z triedy bicích nástrojov fajný výživný a energický Bubenícky koncert. Žiaci sa predstavili s týmto programom: 1 , Kapucíni  Babie leto – ŠIMON RUŠČÁK 2 , Starlight Muse  – VILIAM KÁDER 3 , Boulevard Of Broken Dreams 

Bubenícky koncert Read More »

Jesenný koncert

Jesenný čas s umením Jesenný koncert ZUŠ bol prehliadkou inštrumentálnych, speváckych, tanečných i dramatických zručností našich žiakov. Bol oslavou živého umenia, ukážkou toho, čo sa deti pod vedením svojich pedagógov na našej škole učia, ako dozrievajú technicky i interpretačne. V úvode zatancovali dievčatá z detského folklórneho súboru Studnička ľudový tanec „Tancovala by som“. Tanečný odbor vedie pani učiteľka Ivanka Beňová.

Jesenný koncert Read More »

Láskavé srdce nestarne

Krásni mladí ľudia sú hračkou prírody,ale krásni starí ľudia sú umelecké diela. (Johann Wolfgang von Goethe) Október je už niekoľko rokov venovaný starším ľuďom. Práve počas týchto dní tak akosi viac myslíme na naše mamy, otcov, babky, dedkov, na vekom staršie tety a ujov. Milí starí rodičia. V živote ste toho už mnoho zažili, prežili, prekonali, precítili.

Láskavé srdce nestarne Read More »

Pocta ženám

Vo štvrtok 9. marca 2023 sme v Kultúrnom centre so Zboríkom piesňami pre sólo i zbor a skladbami pre husle a flautu spríjemnili stretnutie žien združených v Živene, aby sme si ich uctili z príležitosti MDŽ. 1. Ľudová pieseň: „Letela páva, letela“ – spev ZBORÍK2. Valenta: umelá pieseň „Škovránok“3. Ali Brezovský: umelá pieseň „Demikát“ – spev Izabela Baarová, klavír p.

Pocta ženám Read More »

Výchovné koncerty pre materské školy

V stredu 8. februára sa žiaci a páni učitelia ZUŠ vybrali do dvoch materských škôl s výchovným koncertom. Najskôr sa predstavili jednotlivé odbory ZUŠ v Materskej škole na ulici 1. mája, neskôr zopakovali pestrý program v Materskej škole na ulici Bratská. Po privítaní pani riaditeľkami na Križovatke Mgr. Alexandrou Bókovou a na Drieňovej  Mgr. Andreou Paukovou zaspievali ZUŠ-kárski speváčikovia

Výchovné koncerty pre materské školy Read More »

Novoročné stretnutie

Žiaci ZUŠ vystupovali na Novoročnom stretnutí p. primátorky s predstaviteľmi mesta dňa 11.1.2023 v Hoteli Grand Matej. Všetci podali veľmi pekný výkon, získali si srdcia prítomných a boli odmenení veľkým potleskom. Ďakujeme pánom učiteľom za prípravu a deťom za skvelú reprezentáciu ZUŠ.  Program ZUŠ: I.vstup II.vstup

Novoročné stretnutie Read More »

Benefičný koncert pre Lea

Vo štvrtok 13.10.2022 sme sa zúčastnili na Benefičnom koncerte pre Lea za účasti starostov obcí, pani primátorky Nadeždy Babiakovej a pána poslanca Mikuláša Pála. Na výzvu pani starostky obce Baďan Ľubice Kukovej vystúpilo pre dobrú vec veľa dobrých ľudí a detí z okolitých dedín aj z Pukanca.  Naše deti zo ZUŠ David a Hanka Knížkovci, Martin, Janko a

Benefičný koncert pre Lea Read More »

Žiaci ZUŠ v Domove Márie

Vo štvrtok 17. októbra 2014 sa naši starší spoluobčania v starostlivosti Domova Márie ako aj obetaví zamestnanci zhromaždili vo svojej spoločenskej miestnosti, aby privítali deti zo ZUŠ. Chvíle všedné im prišli osviežiť traja žiaci speváckej triedy Mgr. Ireny Chovanovej: Ninka Buzalková, Paľko Chovan a Danielka Kminiaková. Predstavili sa ľudovými piesňami „Vtedy sa mi šuhačok zapáciu“,

Žiaci ZUŠ v Domove Márie Read More »

Koncert venovaný úcte k starším

Ako poďakovanie našim starým mamám a starým otcom, ktorí z láskou a obetavosťou pomáhajú svojim deťom pri výchove vnúčeniec a zároveň podporujú svoje vnúčatá v ich umeleckom raste, sme na pôde ZUŠ pripravili v októbrové popoludnie dňa 15.10.2014 HUDOBNÝ DARČEK. Koncertom spevákov i nástrojárov nás previedol pán učiteľ Bc. Michal Timko. Žiaci hudobného odboru sa

Koncert venovaný úcte k starším Read More »

Návrat hore