Čo ponúkame

Literárno-dramatický odbor spája dramatické, pohybové, umelecké prednesové, rečové a slovesné tvorivé činnosti, hru s bábkou a písané slovo. Prostredníctvom nich podporuje celkový rozvoj myslenia, cítenia a konania žiakov. Harmonicky rozvíja osobnosť, vychováva  k povolaniam, ktorých súčasťou je komunikácia medzi ľuďmi. Napríklad budúcich učiteľov, vychovávateľov..  V umeleckej oblasti divadelníkov, režisérov, recitátorov, čitateľov, moderátorov, hercov. 

Žiakov LDO v Banskej Štiavnici vedie pani učiteľka Mgr. art. Ľudmila Klimková, ktorá v nich v tvorivom procese učenia sa pestuje cit pre rytmus, reč a pohyb. Naši žiaci sa v priebehu štúdia naučia vystupovať, etudou vyjadriť zrozumiteľný prejav v príbehu, preniesť na diváka emóciu.  Pani učiteľka Ľudka je pre našich žiakov veľkou inšpiráciou, je tvorivá a herecky činná vo viacerých projektoch, do ktorých rada zapája aj svojich žiakov.

V júli 2021 sme ju mali možnosť vidieť v repríze jedinečného projektu Kosmopol po boku hercov ako Monika Haasová, Peter Kadlečík, Štefan Martinovič. Žiaci LDO majú možnosť zažiť inšpiratívnu atmosféru celoslovenského festivalu pantomímy PAN v Liptovskom Mikuláši, kde sa v tvorivých dielňach pod vedením slovenských a zahraničných lektorov zdokonaľujú vo vyjadrovaní sa pohybom a neverbálnou komunikáciou.

Návrat hore