Čo ponúkame

Tanečný odbor je najmladším odborom v ZUŠ v Banskej Štiavnici. Pani učiteľku Bc. Ivanu Beňovú (t.č. na rodičovskej dovolenke) zastupuje v tanečnom odbore Mgr. Dana Takáčová, DiS.art.

Žiak počas štúdia získava orientáciu v oblasti tanečného umenia, rozvíja zručnosti a návyky v oblasti tanca, je schopný vyjadriť sa tanečnou interpretáciou s uplatnením v amatérskych tanečných súboroch. TO pripravuje záujemcov na štúdium na konzervatóriu, či vysokej školy umeleckého zamerania. Cez jednoduché pohybové hry, gymnastiku a pohybovú prípravu sa žiaci naučia zvládať základné priestorové tvary a počas štúdia získajú sa zameriavajú na viaceré druhy tanca: ľudový tanec, scénický tanec, moderný tanec, balet.

Pani učiteľka prezentuje svojich malých i veľkých tanečníkov na “Dňoch otvorených dverí” a “Tanečnom popoludní” v blízkosti ZUŠ na pódiu pod Stĺpom Najsvätejšej Trojice. Radosť z pohybu, tanca a hudby s veľkou dávkou srdečného prístupu, to je tanečný obor ZUŠ v Banskej Štiavnici.  

Návrat hore