Čo ponúkame

VO poskytuje prehĺbené a rozšírené výtvarné vzdelanie žiakom, ktorí prejavujú záujem a nadanie v oblasti výtvarného sebavyjadrovania a tvorby. VO rozvíja tvorivosť v oblasti vizuálnych umení, technické zručnosti, učí ho vyjadrovať svoje predstavy v kresbe, maľbe, koláži, modelovaní, jednoduchej grafickej technike, v tvorbe objektu. Žiak VO pracuje s líniou, farbou, tvarom.

Vo výtvarnom odbore sa vystriedalo už veľa šikovných výtvarníčok s dobrými nápadmi i srdcom ako pani učiteľka Zuzana Dobrovičová, Zuzana Bobová, Helena Chovanová, Alexandra Hrivňáková, Eva Kukurová či Martina Kukurová. V aktuálnom školskom roku budú VO viesť Mgr. Zuzana Hilbertová a pani zástupkyňa pre skupinové odbory Mgr. Miroslava Knezovičová.

Žiaci sú pedagógmi vedení k enviromentálnemu a životné prostredie chrániacemu prístupu v tvorbe, veľa recyklujú, radi využívajú prírodniny a kombinujú rôzne materiály. Získali veľa pekných ocenení na medzinárodných i celoslovenských súťažiach ako „Svetové kultúrne dedičstvo očami detí“ „Cesta čiary“, „My sa nevieme sťažovať nahlas“ a podobne. Úspešne sa zapojili aj do nami organizovanej výtvarnej súťaže „DUCHOVNÝ A UMELECKÝ ODKAZ BANSKOŠTIAVNICKEJ KALVÁRIE“.

Návrat hore