DOD a prijímacie skúšky

3., 4. a 5. júna  prebehli Prijímacie (talentové) skúšky nových záujemcov o štúdium na ZUŠ. Tie boli v pondelok spojené s možnosťou nazrieť do tried a pozrieť sa, ako v ZUŠke prebieha vyučovanie. Škola ožila spevom námorníkov, ktorí sa premieňali na hudobníkov, výtvarníkov, tanečníkov i hercov. Na dvorčeku zneli malé ukážky z toho, čo sa žiaci pod vedením pánov učiteľov v ZUŠ naučili.

Návrat hore