Dodatočné prijímacie skúšky

Začiatok školského roka sa nám nezadržateľne blíži. Stretneme sa už v pondelok 4. septembra. Vtedy zároveň bude prebiehať druhé kolo prijímacích skúšok. Takže tí, ktorí sa sa ešte nestihli prihlásiť, šup-šup do toho. Tešíme sa na vás v našej ZUŠ, Radničné námestie č. 8!

Vážení rodičia, milí žiaci,
srdečne Vás pozdravujeme s príchodom nového školského roku. Tí, ktorí dostali vysvedčenie, automaticky pokračujú do vyššieho ročníka bez nutnosti sa znova prihlasovať. Len prídu v prvé dni školského roka, aby si so svojimi pánmi učiteľmi zadelili hodiny. K dispozícii na zadeľovanie hodín a kreovanie rozvrhov budeme:

v PONDELOK 4. 9. od 9:00 do 13:00  /aj prijímačky nových/
v UTOROK 5. 9. od 12:00 do 16:00  /aj prijímačky nových/
v STREDU 6. 9.od 12:00 do 16:00  /aj prijímačky nových/
vo ŠTVRTOK  7. 9. od 12: do 16:00.

V PIATOK  8.9. sú v meste oslavy SALAMANDRA. Ako každý rok budeme žiadať o udelenie riaditeľského voľna.  Od pondelku 11. 9 sa bude učiť podľa vytvoreného ROZVRHU. 

Ešte raz ĎAKUJEME za prejavenú pomoc a podporu v minulom školskom roku a  tešíme sa na spoluprácu v tom novom.

 S úctou a vďakou za celý kolektív ZUŠ

 Mgr. Irena Chovanová

Návrat hore