Flautokruhy

Naša ZUŠ každoročne usporadúva podujatie Flautokruhy pod vedením pani učiteľky Zuzany Kovárovej Ladzianskej. Ide o týždňové sústredenie detí z celého Slovenska, ktoré hrajú na flautu. Každý deň nacvičujú skladby pod vedením skúsených lektorov, ktoré na záver podujatia predvedú v rámci koncertného vystúpenia.

Pozrite si reportáž z Flautokruhov 2023:

Návrat hore