História ZUŠ a jej riaditelia

Irena Chovanová – riaditeľka od r. 2011
Irena Chovanová a kolektív ZUŠ

Školský rok 2014/2015

Pani učiteľku akordeónu Ivanu Cimovú strieda Jozef Chládek, Dis.art. Pani učiteľku Rút Knapekovú vystriedala Paulína Ševcová, Dis.art.  Od 2. polroku sa vrátila do VO Mgr. Zuzana Hilbertová.  Počet žiakov 378 (HO 204, VO 93, LDO 36, TO 45).

Operný spevák a pedagóg Stanislav Bartko ponúkol škole zaujímavý projekt „PODOBY SLOVENSKEJ ĽUDOVEJ PIESNE“, v ktorom priblížil rozmanitosť a krásu ľudových piesní. V apríli 2014 sme zorganizovali 1. ročník  výtvarnej a speváckej súťaže „Duchovný a umelecký odkaz banskoštiavnickej Kalvárie“.

Na pozvanie ministra školstva SR Petra Pelelegriniho sme v novembri skrášlili „Odovzdávanie cien za vedu a techniku“ v Bratislave, v októbri sme pripravili koncert  z príležitosti mesiaca úcty k starším, v novembri sme obohatili odovzdávanie cien  za vedu a výskum Samuela Mikovíniho za účasti ministra školstva SR Juraja Draxlera v Kammerhofe. Jesenný koncert,  Mikulášske popoludnie, Hra o narodení Pána pre materské školy a verejnosť, koncert a žiaci LDO Kammerhofských vianočných trhoch. V decembri sme usporiadali vo Farskom kostole pod záštitou pani primátorky mesta Banská Štiavnica Mgr. Nadeždy Babiakovej slávnostný „Vianočný koncert s podtitulom „Oslávme Vianoce spolu“. Speváci z triedy pani riaditeľky Ireny Chovanovej boli spríjemniť chvíle aj klientom DOMOVA MÁRIE (október), pripravili vyše hodinový výchovný koncert o zmysle a význame slovenskej ľudovej piesne pre OZ MARGARÉTKA a deti MŠ na Drieňovej, ako aj samostatný výchovný koncert na pôde Špeciálnej školy v Banskej Štiavnici. Viaceré triedne besiedky, Jarný koncert, Veľkonočný koncert, návšteva ŠO BB predstavenie Čardášová princezná s Mariánom Krnáčikom, Koncert ku dňu matiek, Deň otvorených dverí ZUŠ, Absolventský koncert a Absolventská výstava, Záverečné vystúpenie tanečného odboru nechýbali ani v tomto školskom roku.

Školský rok 2015/2016

Ku gitaristom sa pridáva Karolína Rumanová, Dis.art. Počet žiakov znovu stúpol na 396 (HO 227, VO 99, LDO 23, TO 48).

Popri už osvedčených a tradičných celoškolských koncertoch ako „Adventný koncert“ či celodenný DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ ZUŠ, bol (viac v kapitole významné podujatia a súťaže). Žiaci speváckej triedy Mgr. Perly Perpetui Voberovej za pomoci kolegov a rodičov pripravili divadelno-hudobné pásmo „KRÁSNA DEVA LIETAVA. Koncert úcty k starším“, Jesenný koncert, „Celé Slovensko číta deťom“ 

Koncert a žiaci LDO Kammerhofských vianočných trhoch, Adventný koncert, Valentínsky koncert, Jarný koncert, návšteva historickej budovy SND a predstavenia ŠO v Bratislave „Figaro sem, Figaro tam“. Medzi najvýznamnejšie podujatia  patrili „KONCERT PRI SVÄTEJ BRÁNE MILOSRDENSTVA“  v Kostole Nanebovzatia Panny Márie a  1. ročník celoslovenskej klavírnej prehliadky „BANSKOŠTIAVNICKÉ KLADIVKÁ 2016“ (viac o obidvoch podujatiach v kapitole Významné podujatia a súťaže).

Školský rok 2016/2017

V druhom polroku striedajú p. uč. P. P. Voberovú páni učitelia Terézia Ďuricová, Dis.art. a Mgr.art. Stanislav Bartko, ArtD. (p. učiteľ do júna 2017) Počet žiakov 388 (HO 237, VO 90, LDO 24, TO 37). Začiatkom septembra 5 pedagogičiek – Chovanová, Tuhárska, Rumanová, Kovárová -Ladzianska zo ZUŠ a 1 absolventka ZUŠ Barbora Šaling Legényová pripravili 75 minútový živý koncert „Umenie na bašte“ v Štiavnických Baniach.

Klasický jesenno-vianočný program obohatil koncert „Kohútik jarabí“ pre žiakov prípravného a 1. ročníka HO a „Bubenícky worshop“ pre žiakov triedy bicích nástrojov. Ich pán učiteľ pripravil so žiakmi doslova rockový „Bubenícky  koncert“ pre rodičov.  Zorganizovali sme 2. ročník  výtvarnej a speváckej súťaže „DUCHOVNÝ A UMELECKÝ ODKAZ BANSKOŠTIAVNICKEJ KALVÁRIE“ . ZUŠ hostila v stredu 11. mája účastníkov prvej klavírnej prehliadky „Banskoštiavnické kladivká 2016“  (viac o obidvoch podujatiach v kapitole Významné podujatia a súťaže).

Jarný čas osviežila „Organovým koncertom“ naša absolventka Lucia Švecová (študujúca hudbu na University of Oxford).

Návrat hore