História ZUŠ a jej riaditelia

Ľubomír Počai – riaditeľ v rokoch 1991–1995

Rodák z Tekovských Lužian ukončil vyššie odborné vzdelanie absolutóriom na Konzervatóriu v Ostrave. Od 1978 pôsobí ako učiteľ klavíra na ĽŠ U v Banskej Štiavnici.

Školský rok 1991-1992

Tento rok bol prelomový. Po dlhých 30 rokoch prišla zmena na poste riaditeľa školy. Stal sa ním pán Ľubomír Počai.

Od 1. septembra 1991 bola na plný úväzok prijatá učiteľka klavírnej hry Rút Knapeková, nahradila p. uč. Elenu Filipovú. Pani Knapeková bola dlhoročná vedúca Umeleckej rady, mala za úlohu dramaturgicky pripravovať nespočetné koncerty organizované ZUŠ. V tomto roku bol tiež založený literárno-dramatický odbor (LDO), ktorý viedla externe pani uč. Soňa Lužinová. (do roku1995).  Pán Radjanký zostal naďalej učiť a ochotne pomáhal svojimi bohatými skúsenosťami. V tomto roku navštevovalo ZUŠ spolu 211 žiakov, z toho 152 žiakov HO, 42 žiakov VO, a LDO navštevovalo 17 žiakov.

Školský rok 1992/1993

V roku 1992/93 sa mení pán učiteľ dychovej triedy. Na miesto p. Jozefa Šuhajdu prichádza p. Pavol Macák z Dunajskej Stredy. Pribudla aj p. učiteľka Gabriela Solivajsová a Róbert Zemene. (hra na sláčikové nástroje). V tomto roku ukončil svoje pedagogické pôsobenie v ZUŠ pán učiteľ Peter Koštiaľ (učiteľ výtvarného odboru). Počet žiakov narástol na 231.

Školský rok 1993/1994

Rok 1993/94 prináša opäť zmenu vo VO, ak jeden školský rok viedla tento odbor p. uč. Nikoleta Koreňová, jej poslanie prevzala do r. 1998  Mgr. Marta Škreňová. Alexandra Chovancová-klavír  (učí do r. 1998). ZUŠ sa zapojila do koncertu umelcov „Z operety do operety“, do podujatia “Rozprávkový les“ , ktorý sa uskutočnil v Antole. Počet žiakov 243.

Školský rok 1994/1995

Rok 1994/1995 počet žiakov stále stúpa celkom 285 žiakov(HO 192, VO 70, LDO 23) Pod scenáristickou taktovkou  pani učiteľky Soni Lužinovej sa uskutočnil pamätný „Rozprávkový starý zámok“, na ktorom participovali žiaci LDO ako i prizvaní hudobníci a speváci. Jeden rok učí akordeón pani Ing. Anna Ďuricová z Detvy, ktorá sa neskôr stala dlhoročnou pokladníčkou Rady rodičov pri ZUŠ.

Rozlúčka s p. Počaiom

Pre pána Počaia sa síce v roku 1995 úloha riaditeľa skončila, nie však jeho poslanie učiteľa klavíra. Spolu s ním odchádzal na dôchodok aj pán Michal Pigoš.  Pri rozlúčke žiakov a kolegov sme vzali hold j ich  pedagogickej činnosti touto piesňou:

Pán učiteľ

 1. Keď život zmeny pripraví, a keď sa lúčiť treba,
  vtedy sa v duchu spytujem, čím bola pre nás škola.
  Pochvala, úsmev na perách, k hudbe tá láska vrelá
  A ešte zopár dobrých rád od pána učiteľa.

R.: Pán učiteľ, pán učiteľ,  Zuš-ke sa dával celý,
Pán učiteľ nám odpustil,  aj keď sme nevedeli.
Aj dnes sa z diaľky usmieva na svoju starú triedu
A chápavo sa pozerá, kam naše cesty vedú.

 1. Mal oči stále veselé, gitarám struny ladil,
  A trochu šedín na brade, pán Pigoš, srdcom  mladý.
  Dnes to  môžeme prezradiť, že naša škola celá,
  Sa lúči s tým, kto vzorom je skvelého učiteľa.    –R.:
 1. Poriadok, skromnosť, dobrota, srdce, čo neublíži,
  Hodiny plné dobrých rád, prekrásnych melódií
  Do tajov stupníc i etúd, koncertov, prelúdií,
  Nás viedol  majster klavíra, pán Počai dobrotivý. -R
Návrat hore