História ZUŠ a jej riaditelia

Pavol Macák – riaditeľ v rokoch 2004-2011
Pavol Macák

Školský rok 2006/2007

Zástupkyňa riaditeľa školy Mgr. Miroslava Kámenová (Knezovičová). LDO vedie Mgr.art. Ľudmila Klimková.

Stromáčik vo Svitavách s predstavením „Noha k nohe“. V septembri sa konal koncert  Evy Kovaříkovej (husle) a Martina Kovaříka(klavír). Október priniesol koncert „Mladí duchom“ vo Sv. Antone, november Jesenný. Vo výtv. súťaži „Otec, mama a ja“ získala Veronika Garaiová 1. miesto, v súťaži „Vesmír očami detí“ získali žiaci VO cenu za kolekciu „Súhvezdia“ . Dudáková, Kuchtová, Kladivíková a Gibala ocenení za mozaiku a koláž na“ My sa nevieme sťažovať nahlas“.  10. Ročník „Gitarovej prehliadky“.

Školský rok 2007/2008

 Zuzanu Ladziansku nachvíľu vystriedala šikovná flautistka Monika Špaková.  P. uč. Petru Weisovú v triede spevu zastupovala Mgr. Irena Chovanová. V triede huslí začína svoje 10 ročné pôsobenie Marián Krnáčik, ktorý svojim vrelým vzťahom k ľudovej hudbe pozdvihol svojimi husličkami nejednu súťaž v interpretácii ľudovej piesne(Slávik Slovenska, Červené jabĺčko).

K Soni Lužinovej pribudla na LDO Mgr.art. Katarína Burdová. Radosť zo zakúpenia nového koncertného klavírneho krídla sme oslávili KLAVÍRNYM MARATÓNOM, ktorého súčasťou bol i koncert klaviristu Daniela Buranovského.  Ceny Národného lesníckeho centra putovali žiačkam Márii Dudákovej(1.), Karolíne Cibulovej(2.) a Timei Špuntovej (3.). Kristián Kováč získal strieborné pásmo na celoslovenskej súťaži v hre na keyboarde v Považskej Bystrici. (viedla p. uč. Zdenka Koreňová). „Zborík“ založený na pôde školy len v septembri sa v máji 2008 zúčastnil prehliadky zborového spevu „Moravskotřeboňské arkády“ v Moravskej Třebovej. (pripravili Chovanová, Tuhárska).

Kalendár „Rok štiavnických divov“ bol zostavený z výtv. prác žiakov VO ZUŠ. 11. apríla 2008 sme sa spevom Jakuba Kuku „Pieseň o matke“ (o otcovi) od M. Sch. Trnavského navždy rozlúčili s bývalým riaditeľom ZUŠ Jozefom RADJANSKÝM.  Konal sa 11. ročník súťaže  „Štiavnické gitary“. V júni sa konal koncert najúspešnejších žiakov (Lipovská,Dudáková, Rumanová..) Žiaci speváckej triedy I. Chovanovej naštudovali 1. detskú slovenskú operu „Jedným sníčkom anjelíčkom“ autorky Anny Ivanovej. (viac v kapitole Významné podujatia a súťaže).

Školský rok 2008/2009

VO opäť potrebuje p. učiteľku je ňou Mgr. Zuzana Gemerová (Dobrovičová).

Školský rok 2009/2010

Záujem spev je tak veľký, že p. riaditeľ otvára novú spevácku triedu, ujíma sa jej Dáša Šmikniarová. Do triedy dychových nástrojov nastupuje absolvent našej ZUŠ Mgr.art. Aleš Turčan. Mladí duchom“ vo Sv. Antone, vystúpil Zborík pod vedením I. Chovanovej.

Školský rok 2010/2011

Triedu dychových nástrojov posilňuj Milan Oravec VO zastupuje počas materskej dovolenky Mgr. Alexandra Hrivňáková. Veľký záujem o gitaru vyriešil svojím príchodom Bc. Michal Timko (terajší podpredseda Rady školy).

S vyučovaním hry na gitaru pomáhali aj naši absolventi Jozef Sivák, Slavomír Michna a Karolína Rumanová. Počet žiakov 274 (HO 143,VO 86, LDO 45). Škola každoročne spolupracuje s mestom Banská Štiavnica, Spolkom Živena, Autorským klubom, klubom protifašistických bojovníkov, Zväzom telesne postihnutých, Slovenským banským múzeom, Múzeom vo Sv. Antone. Tam viackrát zorganizovalo výstavy výtvarných prác, koncerty „Mladí duchom“. Významnou udalosťou bolo účinkovanie žiakov „Zboríku“, ktorí sa na požiadanie vtedajšieho primátora Mgr. Pavla Balžanku predstavili pásmom svadobných ľudových piesní pre nórsky kráľovský pár (Harald V. a Sonja)

Deň detí, Valentínske prekvapenie, Vianočné trhy, Deň chudoby, výchovné koncerty pre MŠ

V apríli 2011 sme po tragickej smrti pána riaditeľa Pavla Macáka usporiadali SPOMIENKOVÝ KONCERT, ktorým sme vzdali vďaku za jeho pedagogickú činnosť a ľudskosť, s akou viedol svoj umelecký kolektív (viac v kapitole Významné podujatia a súťaže).

Návrat hore