Jesenné hudobné impresie

Jesenné hudobné impresie Márie Tomanovej.

Sopranistka Mária Tomanová, významná sólistka opery v Banskej Bystrici, dnes hlasová pedagogička, zavítala 5. októbra 2023 do Základnej umeleckej školy v Banskej Štiavnici. K nášmu mestu i jej okoliu má vrúcny vzťah. Už v minulom školskom roku ponúkla našej škole výchovný koncert so žiakmi Konzervatória Jána Levoslava Bellu.  Pedagogicky pôsobí aj na Akadémii umenia, kde sa s kolegom klaviristom pánom Bohdanom Kovalom rozhodla naštudovať niekoľko árií a ukážok z opier. Svoje spevácke kvality postupne odkrývala našim žiakom, pedagógom a rodičom v pestrom priereze jednotlivých štýlových období. Tak sa koncertnou sálou niesli tóny barokového skladateľa G. F. Händla  z opery Rinaldo /v známej árii Almireny „Armida, dispietata! Lascia chʼio pianga“. Ária Grófky z opery Figarova svadba „Porgy, amor qualche ristoro“ W.A.Mozarta nás preniesla do klasicizmu. Vrelý vzťah k českej vokálnej tvorbe prejavila sopranistka výberom ďalších troch árií. Zaznela ária Mařenky z opery Prodaná nevěsta „Ach, aký žal“ Bedřicha Smetanu, ako aj nesmrteľná ária Rusalky z opery Rusalka Antonína Dvořáka „Měsíčku na nebi hlubokém“. Výstižným uvedením každej árie poukazovala pani Tomanová na špecifiká jednotlivých žánrov, či rozdiely vo vnútornom nastavení postáv. Tak aj Rusalka v druhej predvedenej árii už plná žiaľu zo straty hlasu a lásky vyznáva: „Proč volal jsi mne náruč svou“. Pán korepetítor Bohdan Koval prepojil výstupy opernej speváčky dvoma svojimi  sólovými skladbami pre klavír. Vzdal nimi úctu slovenským veľhorám v klavírnom cykle Tatry op. 11 skladateľa Jána Zimmera. Svoje klavírne majstrovstvo predviedol v častiach „Rysy“ a časti„Furkotská dolina a Furkotský štít“. Romantizmus a ruskú opernú školu reprezentovala lyrická opera Jolanta. V jednom z posledných diel tohoto významného hudobného skladateľa v árii Jolanty „Otčego eto prežde ne znala“ zaznela i ruština. Tú striedala taliančina v árii Adriany „Io son l’umile ancella z veristickej opery Adriana Lecouvreur.  Naši vzácni hostia preukázali svoj cit pre rytmus, intonáciu, výraz a súhru aj v Pucciniho árii „Tu, che di gel sei cinta“ z opery Turandot. Jesenné hudobné impresie zakončil cyklus piesní První touhy, Pět písní, op. 1 /Co je v mém srdci lásky, Tiše zpívá, Viktorie, Rány srdce a Pták/.

          Bol to nevšedný, pre všetkých prítomných obohacujúci a povznášajúci zážitok. Za tento dar, ktorý v podobe živého, pravého a kvalitného umenia doniesli do našej ZUŠ spomínaní umelci, poďakovala pani riaditeľka Irena Chovanová. Popriala im mnoho radosti v ich umeleckej i pedagogickej činnosti. Vďaka za umelcov, ktorí svojim nadšením, prekrásnym spevom a hudbou oslovujú srdcia nás – ich poslucháčov.

Návrat hore