Jesenný koncert

Jesenný čas s umením

Jesenný koncert ZUŠ bol prehliadkou inštrumentálnych, speváckych, tanečných i dramatických zručností našich žiakov. Bol oslavou živého umenia, ukážkou toho, čo sa deti pod vedením svojich pedagógov na našej škole učia, ako dozrievajú technicky i interpretačne.

V úvode zatancovali dievčatá z detského folklórneho súboru Studnička ľudový tanec „Tancovala by som“. Tanečný odbor vedie pani učiteľka Ivanka Beňová. Jeden súbor striedal druhý – sláčikový. 17 malých začínajúcich huslistov pod vedením pán učiteľa Juraja Janiczeka zahralo rodičom skladbičku „Baby Shark“ Robina Davisa. Nasledovali skladbičky Jeseň Martina Vozara v podaní  klaviristky Dorotei Draveckej a „Námorníkov príbeh“ gitaristu z triedy Robka Borodajkevyča Michala Magdu. 3 skladby pre zobcovú flautu „Allegro“, /Nicolas Chedeville/,  „Sarabande“ /Daniel Demoivre/ a írsku pieseň „Drowsy Maggie“ predviedla šikovná Matilda Repáňová. Sálou sa niesli tóny „Hádavého Boogie“ v podaní klaviristky Doroty Čilíkovej i rytmy „5. lekcie“ Paula Schenzera pre bicie nástroje nacvičené Viliamom Káderom. Chloe Rebecca Petr  zaspievala známu clivú pieseň Petra Nagya „Kristínka“. Struny klavíra rozoznela Ľudmila Kamenská „Jazzovým valčíkom“ /Mojmír Bártek/ a Markus Mayer „Sloním valčíkom“, struny gitary zas rozozvučala Lenka Ihracká v skladbe „Dream it possible“ /Delacey/. Druhou flautistkou, ktorá nás pôjde reprezentovať ZUŠ na celoslovenskú súťaž Čarovná flauta je Karolínka Filkorová, ktorá si na súťaž pripravila zo „Suity e-mol časť Ovuverture“ /Charles Dieupart/ a „Mini Concertino“ /Daniel Hellbach/. Bohatý program pokračoval milými výkonmi Nely Olíkovej, ktorá na klavíri zahrala „Prútiky“ /Martin Lang/ a Elišky Jarotovej, ktorá na gitare zahrala„Etudu č. 57“/Carulli Ferdinando/. Žiačky LDO Andrea Greschnerová, Lia Šavoltová a Jasna Razawi v pantomíme KLAUNI predviedli niekoľko kúziel. Z akordeónovo-keyboardovej triedy pána učiteľa Tomáša Valičeka sa predstavila „Melódiou“ Anetka Baniarová, hrou na trubku Vitold Florián Sprock. Známu skladbu Louisa Armstronga „What a wonderful world“ nacvičil pod pedagogickým vedením pána učiteľa Aleša Turčana. V češtine aj v angličtine zaznel černošský spirituál „No body“. V peknom podaní Hanky Knížekovej sme si všetci uvedomili, že prekonávať trému a učiť sa vystupovať pred veľkým publikom je tiež súčasťou nášho umelecko-interpretačného dozrievania. Pani učiteľka Barborka Tomášková vedie v hre na klavír Antóniu Gábrišovú. Ich spolupráca prináša pekné ovocie, čo nám Tonka dokázala skladbou „Hlboký jarčok“ v klavírnej úprave  Eugena Suchoňa. Vyrovnaný a koncentrovaný výkon podal huslista Peter Sopko. Pán učiteľ Juraj mu vybral skladbu FANTASIA časti Donna del Lago – Air Suisse Charlesa Danckla.

15. septembra sa na verejnosti predstavili dve žiačky z triedy pani učiteľky Tatiany Šustekovej.Dopoludnia klaviristka Daniela Marková skrášlila slávnostný akt prijatia ocenených študentov pani primátorkou v obradnej sieni Mestského úradu. 17. november ako Deň boja za slobodu a demokraciu i ako Deň študentstva obohatila skladbou „Doctor Gradus ad Parnassum“ Claude Debyssyho.  Popoludní na Jesennom koncerte sa predviedla ďalšia žiačka pani učiteľky Šustekovej Nina Liptáková. A to skladbou slovenského skladateľa  Dezidera Kardoša „Bagatela d-mol č. 1“. Slovenské piesne sú nevyčerpateľným zdrojom. Veronika Olíková dostala potlesk za akordeónovú úpravu ľudovej piesne „Čerešničky, čerešničky“.

Animovaná rozprávkaVaiana bola inšpirácioužiačky spevu Nely Gulakovej, ktorá si vybrala rytmickú a artikulačne náročnú pieseň  „How Far I ll Go“.  Mia Dobáková nás preniesla do rozprávky klavírnou skladbičkou „Pyšná princezná“ autora Radima Linharta.Výzvou pre minuloročnú víťazku Čarovnej flauty Hanku Štirblovú ako aj jej korepetítorku pani riaditeľku Irenu Chovanovú J boli skladby vybrané do tohtoročnej súťaže:  „Boure“ G.F. Händla a „Invitation“ nemeckého tenoristu, skladateľa a aranžéra Sörena Siega. Program gradoval ďalšou rozprávkovou melódiou „Leví kráľ“ v podaní klaviristky Niny Kostrecovej ako aj husľovým koncertom Oskara Riedinga „Contertino a-mol“ konkrétne časťami Andante sostenuto  a Allegro moderato, ktoré naštudovala Ľuboslava Kuchtová.  Talent z Ukrajiny klaviristka Sofiia Syrotenko pohladila na duši precítením podaním krásnej a náročnej skladby „Melódia“ ukrajinského skladateľa a pedagóga Myroslava Skoryka.

Konferencierka pani učiteľka Terezka Beňová uvádzala program koncertu i jeho posledné číslo.Bolo to technicky náročné vystúpenie Jasmin Lužicovej v skladbách pre altovú zobcovú flautu.V sprievode čembala sme si vypočuli „Suitu e-mol časť Allemande“ Charlesa Dieupartaa v sprievode klavíra koncert uzavrela skladba „Illuminated Inside“ Sörena Siega.

Všetky flautové čísla na koncert aj na súťaž Čarovná flauta pripravila neúnavná pani učiteľa Zuzana Kovárová Ladzianska. Jej ako aj všetkým ostatným kolegom Ivke Beňovej, Jurajovi Janiczekovi, Tomášovi Valičekovi, Tatiane Šustekovej, Barbore Tomáškovej, Martinovi Jánošíkovi, Alešovi Turčanovi, Matúšovi Piatrovi, Robkovi Borodajkevyčovi, Ľudke Klimkovej, Terezke Beňovej, Karolínke Buškovej Rumanovej, Irene Chovanovej patrí za prípravu a organizáciu koncertu veľké poďakovanie. Tiež rodičom a prítomným poslucháčom v hľadisku za výdrž, vrelý potlesk a podporu. Pani zástupkyni Mirke Knezovičovej za plagátik a Martinovi Jánošíkovi zvlášť vďaka za pekné fotky.

Upriamujeme Vašu pozornosť na plánované mikulášsko-vianočné podujatia:

V pondelok 4. decembra od 14:00  v ZUŠ MIKULÁŠSKE POPOLUDNIE /vianočné trhy, koledovanie a koncerty, zdobenie medovníčkov, dielničky/

V piatok 8. decembra o 16:00 na KAMMERHOFSKOM TRHU / LUCIE a ZBORÍK/ a 

ADVENTNÝ KONCERT ZUŠ plánujeme 20. decembra o 16:00 v Kultúrnom centre.

                                                           Irena Chovanová a Vaša ZUŠka

Návrat hore