Koncert mamkám

Koncert venovaný mamkám sme poskladali z čísiel tanečníkov, hudobníkov, spevákov i recitátorov, moderoval Boris Volčko a Sofia Košecká. Ako prví sa predstavili malí prípravkári z tančekom Šmolko-mama. Zborík pridal dva dvojhlasy A keď sa Janoško a Modlitba za rodičov. Gitarové oddelenie zastupovali  Michal Magda, Lenka Ihracká a Martin Pohančánik. Ľudovým tancom Tenká som ja tenučká sa prezentoval detský folklórny súbor STUDNIČKA. Zaznel aj husľový Zrkadlový duet  W.A. Mozarta v podaní Petra Sopka a p. uč. Janiczeka. LDO zastupovali Malvína Faráriková a Zorka Proroková básňami Kristy Bendovej V tejto knižke. Boris Volčko zarecitoval prózu Jána Strassera Príklad, s ktorou získal pre ZUŠ krásne 2. miesto na krajskej prehliadke v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín v Banskej Bystrici a to v rámci podujatia Sládkovičova Radvaň. Gratulujeme. Žiačky Petry Weisovej Izabelka Baarová, Nina Krajňáková a Simonka Letkovičová potešili piesňou Nikdy nerozpoviem, Izabelka venovala mamkám pieseň Láska to je moja mama. Tanečnice roztancovali pódium moderným tancom Sunroof a jazzovým tancom The Pink Panther. Pieseň Láska na sto let Jiřího Vondráčka, priniesla Hanke Kminiakovej nie len zlaté pásmo na súťaži PINKSONG vo Zvolene, ale i vďačný potlesk divákov v kinosále. Slovenskú piesňovú tvorbu  zastupovala poetická pieseň BREZA autora Martina Malinovského. S Petrou Humeňanskou si pre klip vybrali práve Banskú Štiavnicu. Báj o breze, ktorá „túži rásť, cez víchor i blesk, veľký bôľ i des, zostáva stáť a kvitne na každý máj“,  prespievali Alicka Knezovičová a David Knížek. Pohladením na duši boli aj vystúpenia našich ukrajinských žiakov. Uliana Osipova sa s našou ZUŠ a Slovenskom pred návratom na Ukrajinu rozlúčila Chopinovým Prelúdiom Op. 28 č. 7. Citlivý a talentovaný Mykhailo Syrotenko, strieborný na našich KLADIVKÁCH, sa zaskvel časťou MÁJ z Ročných období Op. 37 P. I. Čajkovského. Janko Chovanec rozveselil divákov „žbirkovsko-šibalsky“ a to v piesni Ozvi sa mi, keď zavolám podporený hlasmi Zboríku. Ten na záver pridal pieseň PRO MÁMU so sólom Hanky Knížkovej, počas ktorej sa na plátne premietal bezmála 5 minútový fotofilm s tvárami našich ZUŠkárskych mamičiek.  Piesňou, tancom, slovom, koženým srdiečkom od výtvarníkov i filmom sme mamkám poďakovali za ich lásku a starostlivosť o deti, o našu budúcnosť. Spoločne sme v piesni Breza prosili:

Ach, Bože zastav ten dážď, ten krutý neľudský mráz,

Ten chlad a bezcitnú zášť, dosť bolo pohrôm a skáz.

Pred búrkou ochraňuj nás a lúče slnka nám daj.

Nech ako za dávnych čias nám lásku prináša máj.

Nech opäť pod každou z briez si nájdu milenci raj,

Daj nech tu rastie aj dnes brezový háj. Brezový háj.“

Za ozvučenie koncertu ďakujeme Robkovi Borodajkevyčovi /a Nadácii SPP :-)/, za fotodokumentáciu Martinovi Jánošíkovi, za priestory Mestskej kultúre a Petrovi Sliackemu.

Návrat hore