Koncert s neutíchajúcim potleskom

18. 4. Koncert pre SZVK Hotel Sitno Vyhne

Slovenské združenie výrobcov kameniva podporilo našu ZUŠ po minuloročnom požiari. Po dobrej skúsenosti s minuloročným výkonom našich žiakov a pánov učiteľov si nás i tento rok pozvali na svoju konferenciu osviežiť živým umením ich stretnutie. Pestrý program bol zostavený s piesní zborových v podaní Zboríka i sólových zo všetkých speváckych tried. Zazneli sklady pre zobcovú flautu, lesný roh, či husle, komorná hra flautistiek, sóla pánov učiteľov či ich krásny duet. To všetko bolo publikom v Hoteli Sitno odmenené dlhotrvajúcim srdečným potleskom. Po hymne ZUŠky Kúzelný teáter celá hala vstala a nadšene v stoji tlieskala. Živej hudbe, živému a peknému spevu, krásnym inštrumentálnym výkonom. Združenie a Nadácia spoločnosti Carmeuse podporili naše snaženia aj finančne. Za čo im v mene žiakov, ktorých talenty na ZUŠ rozvíjame, zo srdca ĎAKUJEME. Potlesk a vďaka  patrili všetkým zúčastneným žiakom a kolegom: pánovi učiteľovi Jurajovi Janiczekovi, Petre Weisovej, Zuzane Kovárovej Ladzianskej, Irene Chovanovej ako aj pánom učiteľom, ktorí na koncert deti pripravili Terézii Beňovej, Andrejke Halibožekovej, Alešovi Turčanovi. Irena Chovanová

XXV. odborný seminár SZVK.

Súčasťou spoločenského večera bol aj koncert žiakov a pedagógov ZUŠ z Banskej Štiavnice. Nádherný program bol ukončený hymnou umeleckej školy po ktorom nasledoval ” standing ovation ” divákov- účastníkov spoločenského večera. Podľa vyjadrenia pani riaditeľky ešte sa to nestalo. Veru počas vystúpení mnohým tvrdým baníkom – ťažiarom sa leskli oči od sĺz a spievali si pesničky s účinkujúcimi. Veľmi emotívny zážitok , ďakujeme veľmi pekne.

Minulý rok počas ničivého požiaru v Banskej Štiavnici bola zničená nielen škola aj aj mnoho nástrojov. Počas večera bol pani riaditeľke odovzdaný finančný dar na opravu a zakúpenie nástrojov . Finančný dar bol poskytnutý na základe rozhodnutia Rady SZVK . Finančný dar poskytla aj Nadácia spoločnosti Carmeuse. V mene spoločnosti Carmeuse symbolický šek odovzdala manažérka nákupu CCE pani Ing. Svetlana Karková a za SZVK jej predseda Jozef Ruska. SZVK

Návrat hore