Koncert venovaný úcte k starším

Ako poďakovanie našim starým mamám a starým otcom, ktorí z láskou a obetavosťou pomáhajú svojim deťom pri výchove vnúčeniec a zároveň podporujú svoje vnúčatá v ich umeleckom raste, sme na pôde ZUŠ pripravili v októbrové popoludnie dňa 15.10.2014 HUDOBNÝ DARČEK. Koncertom spevákov i nástrojárov nás previedol pán učiteľ Bc. Michal Timko.

Žiaci hudobného odboru sa predstavili týmto programom:

1. E. Rodrigues: La Cumparsita (akordeon) Jozef Chládek
2. Š. Kantor: Išla sova na tanec (spev) Filip Freigert (2. roč) J. Matuška: Smolnička z triedy P. Weisovej
3. slov. ľudová pieseň: Kapura (husle) Daniela Kminiaková (3.roč.) z triedy M. Krnáčika
4. slov. ľud. piesne: Pásali sa pásali, Štyri nôcke (spev) Lenka Doletinová (2. roč.) z triedy I. Chovanová
5. A. Sarauer: Tanček (klavír) Nina Kovárová (2. roč.) z triedy M. Jánošíka
6. slov. ľud. piesne: Koníčku môj sivovraný (spev) Pavol Chovan (3. roč.) Páčia sa mi páčia (spev) Nina Buzalková (2. roč.) Kdo má počernú ciganku Pavol Chovan Spopod našej brány Chovan+Buzalková z triedy I. Chovanovej
7. W. A. Mozart: Menuet z opery Don Giovani (flauta) Alžbeta Labudová (2. roč. II ) z triedy Z. Kovárovej-L.
8. Moravská ľud. pieseň: Už jsem ten šťastný den (spev) Katarína Freigertová (5. roč.) + Patrícia Uhnáková (2. roč.) z triedy P. Weisovej
9. J. Haydn: Scherzo (klavír) Silvia Mravcová (4. roč.) z triedy M. Jánošíka
10. M. Žbirka: Balada o poľných vtákoch (spev) Veronika Bačíková (4. roč.) z triedy I. Chovanovej
11. A. Dvořák: ária Ježibaby z opery Rusalka (spev) Dominika Piatrová (1. roč. II) z triedy P. Voberovej
12. J. S. Bach: Prelúdium a fúga c mol BWV 549 (organ) Lucia Švecová (3. roč. II) z triedy K. Tuhárskej
13. slov. ľud. piesne: Keď si ja zaspievam (spev) Matúš Sásik (4. roč.) Nič to nič z triedy P. Wisovej
14. B. Felix: Babie leto (spev) Vivien Vlašičová, Terézia Sovincová, A. Brezovský: Demikát Katorína Freigertová, Patrícia Uhnáková, Matúš Sásik z triedy P. Weisová
15. slov. ľud. piesne: A ja taka čarná, Šumela horička (sólo Andrea Halibožeková) spirituál: I´m gonna sing ZBORÍK z triedy I. Chovanová hlasová spolupráca: P. Weisová

Návrat hore