Láskavé srdce nestarne

Krásni mladí ľudia sú hračkou prírody,
ale krásni starí ľudia sú umelecké diela.

(Johann Wolfgang von Goethe)

Október je už niekoľko rokov venovaný starším ľuďom. Práve počas týchto dní tak akosi viac myslíme na naše mamy, otcov, babky, dedkov, na vekom staršie tety a ujov.

Milí starí rodičia. V živote ste toho už mnoho zažili, prežili, prekonali, precítili. Ale i vytvorili, dokázali, vychovali, dozreli a odovzdali.

Dovoľte mi vysloviť dve priania.

Prvé je smerované Vám – naši starkí, starké. Buďte nám dlho zdraví, vychutnávajte si život a každý nový deň s vďačnosťou v srdci. Tešte sa z daru života, v ktorom môžeme spolu hrať a spievať, počúvať, obdivovať, tvoriť a všetko dobré zo srdca odovzdávať.

Druhé prianie je smerované na nás – Vaše deti, na Vás milé vnučky, vnuci. Buďme my tými dobrými poslucháčmi, trpezlivými pomocníkmi a vďačnými dedičmi všetkého bohatstva našich starých rodičov. Trávte, milé deti, veľa času s Vašimi starkými. Sú studnicou múdrosti, ktoré im dal život sám. Sú vo svojej láskavosti a životnej múdrosti krásni. A krásni starí ľudia ako Goethe vyjadril sú umelecké diela.

Tak aj tento náš dnešný koncert, milí starí rodičia, nech je vyjadrením našej úcty Voči Vám, Vašim obetám, voči Vašej vnútornej kráse.

        Anglické príslovie hovorí „Láska nepozná starobu a srdce nepozná vrásky“. I náš koncert „Láskavé srdce nestarne“ bol verím vyjadrením našej vďaky za všetko dobré a hodnotné, ktoré od Vás, milí starí rodičia, denne dostávame.

Irena Chovanová

Žiaci sa predstavili nasledovným programom:

Č.Skladateľ a názov skladbyŽiak, vyučujúci a sprievod
1.slovenská ľudová pieseň (hudba)1. Kačička divoká
Miro Jaroš (hudba)2. Balón
ZBORÍK – Chovanová
Chovanová Irena, Mgr., DiS. art.
Irena Chovanová klavír, husle Ľuboslava Kuchtová, kachón Matúš Piatrov
2.Ctibor Susser (hudba)V PrériiMichal Magda – Hra na gitare (2./1./I.st.)
Borodajkevyč Róbert, DiS. art., Robert Borodajkevyč
3.Milan  Novák (hudba)Je koniec leta – zo zbierky Sedem letných piesníBianka Vasiľová – VP-Spev (2./1./I.st.)
Chovanová Irena, Mgr., DiS. art.
Irena Chovanová klavír
4.Ľudová pieseň (hudba)Kohútík jarabíMichal Pecník – Akordeón (2. prípravný)
Valiček Tomáš, Mgr. art., ArtD.
5.Nicolas Chedeville (hudba)AllegroMatilda Repáňová – Hra na sopránovej zobcovej flaute (2./1./I.st.)
Kovárová Ladzianska Zuzana, Mgr.
Irena Chovanová čembalo
6.ľudová  pieseň (hudba)Páslo dievča pávyMarína Barvirčáková – Spev (3./1./I.st.)
Halibožeková Andrea, Mgr.
Flauta: Mgr. Zuzana Kovárová Ladzianska, klavír: Mgr. Andrea Halibožeková
7.Anonym (hudba)Vyletela holubičkaMatúš Krnáč – KEY (2./1./I.st.)
Valiček Tomáš, Mgr. art., ArtD.
8.slovenská ľudová (hudba)Kysuca, KysucaJán Chovanec – Spev (2./1./I.st.)
Halibožeková Andrea, Mgr.
Irena Chovanová klavír
9.Miroslav Košnár (hudba)Fortuna ValsPavol Vančo – Hra na klavíri (4./1./I.st.)
Valiček Tomáš, Mgr. art., ArtD.
10.Ján Melkovič (hudba)V cirkuseKarolína Filkorová – Hra na sopránovej zobcovej flaute (4./1./I.st.)
Kovárová Ladzianska Zuzana, Mgr.
Petra Weisová klavír
11.Ľudová pieseň (hudba)Hej leto letoRichard Lupták – Hra na akordeóne (2./2./I.st.)
Valiček Tomáš, Mgr. art., ArtD.
12.Aladar  Kováč (hudba)Cesta do rozprávky – z albumu Keby som bola princezná ArabelaHana Kminiaková – Spev (1./1./I.st.)
Chovanová Irena, Mgr., DiS. art.
Irena Chovanová klavír
Č.Skladateľ a názov skladbyŽiak, vyučujúci a sprievod
13.Francuzky tadiconal (hudba)Au Clair de la LuneMatej František Debnár – Hra na gitare (2./1./I.st.)
Borodajkevyč Róbert, DiS. art., Robert Borodajkevyč
14.Viliam Bukový (hudba)Povedz mi otecduo s bratom Davidom Knížekom
Hanka Knížková – Spev (1./2./I.st.)
Chovanová Irena, Mgr., DiS. art.
Irena Chovanová klavír
15.Ľudovít Kuruc (hudba)Džezové popoludnieMatúš Černák – Hra na klavíri (2./2./I.st.)
Tuhárska Katarína, Mgr., PhD.
Matúš Piatrov – kachon
16.Charles Dieupart (hudba)Ouverture zo suity e-molKarolína Filkorová – Hra na sopránovej zobcovej flaute (4./1./I.st.)
Kovárová Ladzianska Zuzana, Mgr.
Irena Chovanová čembalo
17.Mikuláíš Schneider – Trnavský (hudba)1. Jako si môj milý
Jiří Suchý (hudba)2. Babička, nauč ma charleston
Izabela Baarová – Spev (2./2./I.st.)
PaedDr. Petra Weisová, DiS.art., Weisová Petra, PaedDr., DiS. art.
Petra Weisová – klavír, Juraj Janiczek – husle
18.Charles  Dieupart (hudba)Allemande zo Suity e-molJasmine Lužicová – Hra na altovej flaute (1./2./I.st.)
Kovárová Ladzianska Zuzana, Mgr.
Irena Chovanová čembalo
19.slovenská ľudová (hudba)1. Vychodí slniečko, ale málo hreje
Vašo Patejdl (hudba)2. Kaskadér
ZBORÍK – Chovanová
Chovanová Irena, Mgr., DiS. art.
Irena Chovanová klavír, husle Ľuboslava Kuchtová, kachón Matúš Piatrov

Za sprievodné slovo vďaka žiakovi LDO Borisovi Volčkovi, za fotografie pánovi Martinovi Jánošíkovi a za darčeky pre starkých – kominárikov pre šťastie žiakov VO a pani zástupkyni Miroslave Knezovičovej.

Návrat hore