Naša hymna

To, čo pre nás a našich žiakov znamená naša škola, vyjadrujú slová hymny ZUŠ v Banskej Štiavnici:

KÚZELNÝ TEÁTER

 1. Čo nás spája pochopíte, keď spoznáte svet
  plný krásy, umenia.
  Históriou v centre dýcha, deti víta, škola
  plná tónov, nadšenia.
  Harmónia, noty, klavír, sonáty, opera,
  zbor i kľúčik husľový.
  Gitaru, flautu, trubku, husle v orchestríku
  pán dirigent hravo naladí.

V ZUŠ-ke je krása, kde tvoriť dá sa,
všedne i slávnostne.
Prebúdzať múzy, darom vykúzliť
obrazy čarovné.
V ZUŠ-ke si hrávam, priateľov mávam,
tvorím svet nádherný.
Talenty vzmáham, ďalej rozdávam,
v kúzelnom teátri.

 1. Dúhu farieb kombinujú, kreslia, lepia, režú,
  zdobia, s citom tieňujú.
  Výtvarníci šikovní sú, i starému
  novú dušu s láskou vlievajú.
  Slovo v básni, próze, dráme oživíme tam,
  kde scéna hercov vychová.
  S tancom moderným, ľudovým, klasickým i historickým
  duša zaplesá.

V ZUŠ-ke je krása, kde tvoriť dá sa,
všedne i slávnostne.
Prebúdzať múzy, darom vykúzliť
obrazy čarovné.
V ZUŠ-ke si hrávam, priateľov mávam,
tvorím svet nádherný.
Talenty vzmáham, ďalej rozdávam,
v kúzelnom teátri.

Návrat hore