Naše úspechy

Sme hrdí na všetky úspechy, ktoré dosahujú naši žiaci v rôznych súťažiach. Prehľad ocenení, ktoré získali, vám ponúkame nižšie.

JÚN 2024

6. jún Krajské kolo Slávik Slovenska

Hanka Kminiaková  1. miesto ZLATÝ SLÁVIK

s postupom na celoslovenské finálové kolo

MÁJ 2024

32 CINEMA žiar nad Hronom /18. máj/

Čestné uznanie divadelnému súboru Samé uši

kolektívu autorov za film ZUŠkám?

v kategórii dokumentárny film a publicistika 1. vekovej skupiny.

Čestné uznanie Literárno-dramatický odborníci kolektívu autorov – Banská Štiavnica za film Topánky v kategórii hraný film 1. vekovej skupiny.

 

Banskoštiavnické kladivká 2024  /15.-16-máj/

4. kategória Mykhailo Syrotenko strieborné pásmo  /žiak Gregora Zubeka/

Slávik Slovenska okresné kolo ZUŠ B. Štiavnica/10. máj/

1.miesto a postup na krajské kolo si vyspievala HANKA KMINIAKOVÁ

APRÍL  2024

Hviezdoslavov Kubín krajské kolo ako podujatie Sládkovičova Radvaň

BORIS BOLČKO 2. miesto v kategórii Prednes poézie

PINKSONG spevácka súťaž 26.apríl

klasický spev David Knížek strieborné pásmo

muzikálový spev Hana Kminiaková zlaté pásmo

muzikálový spev Chloe Rebecca Petr zlaté pásmo

 

Husľová súťaž Kremnica 5. apríl

Peter Sopko  2. kategória – čestné uznanie

MAREC 2024

MLÁDEŽ SPIEVA –  krajské kolo postupovej súťaže a prehliadky  15. marec

detských a mládežníckych speváckych zborov Banská Bystrica

ZBORÍK sa umiestnil v BRONZOVOM PÁSME

 

Duchovný a umelecký odkaz banskoštiavnickej Kalvárie 2024  14. marec

SPEVÁCKA časť súťaže

STRIEBORNÉ PÁSMO

Klára Ujlakyová

Bianka Vasiľová 

ZLATÉ PÁSMO

Chloe Rebecca Petr

Ján Chovanec

Viktória Líšková

David Knížek

FEBRUÁR 2024

 

17. február  MLÁDEŽ SPIEVA –  regionálne kolo postupovej súťaže a prehliadky

detských a mládežníckych speváckych zborov Žiar nad Hronom

ZBORÍK získal ZLATÉ PÁSMO s postupom na krajské kolo.

 

31.1. – 4.2. 2024
Prednášam / Hrám teda som – medzinárodný festival

Bronzové pásmo získala Liana Šavoltová v 3. kategórii poézia
Žiačka Olahová Nina získala Bronzové pásmo v III. kategórii MONOLÓG
ZUŠ Banská Štiavnica bol udelený ĎAKOVNÝ LIST. GRATULUJEME

 

NOVEMBER 2023

22.-23. november 2023
ČAROVNÁ FLAUTA – Nižná, 22. ročník celoslovenskej súťaže v hre na zobcovej flaute

čestné uznanie v 5. kategórii Jasmine Lužicová
2. miesto v 3. kategórii Karolína Filkorová
1. miesto v 3. kategórii Hana Štirblová

 

OKTÓBER 2023

Salamander očami detí

žiaci VO z triedy Mgr. Zuzany Hilbertovej Adela Jarábeková , Nela Jarábeková, Sandra Surovcová, Ruben OConnor, Nela Šovčíková získali 1.miesto za skupinovú prácu zobrazujúcu život permoníkov. GRATULUJEME

NOVEMBER 2022

23. november 2022
Čarovná flauta 21.ročník súťaže v hre na drevené dychové nástroje – Nižná na Orave

KAROLÍNA FILKOROVÁ
získala v 2. kategórii hra na zobcové flauty ZLATÉ PÁSMO a 1. miesto

HANKA ŠTIRBLOVÁ
získala v 2. kategórii na zobcové flauty ZLATÉ PÁSMO

a 1. miesto PIANO V MODERNOM ŠTÝLE klavírna súťaž Bojnice

Ján Urban

 

FEBRUÁR 2023

2. február 2023
Frivaldského prírodovedná ilustrácia 2022 – ZUŠ Rajec

V 2. kategórii 8-11 rokov v tematickom okruhu Zoologická ilustrácia získala medzi žiakmi základných umeleckých škôl krásne  2. miesto naša žiačka LUCIA VAZANOVÁ. Veríme, že pre Luciu ako i ďalších našich žiakov je i toto ocenenie povzbudením k ďalšej tvorivej a trpezlivej práci. Za skvelú reprezentáciu školy patrí veľká vďaka Lucii ako aj jej pani učiteľke Mgr. Zuzane Hilbertovej.

 

MAREC 2023

17. marec 2023
Stančekova Prievidza – Súťaž  v klasickom speve

DAVID KNÍŽEK –  titul LAUREÁT SÚŤAŽE

DAVID KNÍŽEK – ZLATÉ PÁSMO v 5. kategórii

ped. vedenie a korepetícia Mgr. Irena Chovanová, DiS. art.

 

APRÍL 2023

21. apríl 2023
Výtvarné alternatívy – ZUŠ Považská Bystrica

Hlavná cena “Výtvarných alternatív” putuje do ZUŠ BŠ

Základná umelecká škola Imra Weinera Kráľa v Považskej Bystrici organizuje už XVII. bienále Výtvarných alternatív, celoslovenskej súťažnej prehliadky s medzinárodnou účasťou. Na  základe  hodnotenia   odbornej   poroty   získala  naša ZUŠ  jednu  z hlavných cien  na XVII. bienále Výtvarných alternatív, celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou, vyhlásených  Ministerstvom  školstva, vedy, výskumu a športu  SR.  Hlavný  organizátor Základná umelecká škola Imra Weinera Kráľa v Považskej Bystrici pozval naše pani učiteľky výtvarného odboru Mgr. Miroslavu Knezovičovú a Mgr. Zuzanu Hilbertovú, aby  dňa  21. apríla 2023 prevzali  ocenenie  za kolekciu  prác  pre  ZUŠ v Banskej Štiavnici  na  vernisáži  výstavy  v  ZUŠ  IWK  Považská  Bystrica.

Ocenení žiaci:

trieda pani učiteľky Mgr. Zuzany Hilbertovej:

Práca „Orieškové popoludnie“: Vazanová Lucia, 10r, Bačíková Ema, 11r, Imrišek Damián, 12r, Viazaničková Alica 10r, Lukáčová Alexandra 11r, Maruniaková Nella 10r, Poláková Svetlana Bella 10 r, Paľovová Alexandra 14r
Práca „Nazavárané I.“ Rošíková Michaela 13r
Práca „Nazavárané II.“ Bačíková Ema 11r
Práca „Plné vačky, plné buško“ Poláková Svetlana Bella 10r.
Práca „Slané oriešky I.“ Faráriková Katarína 8r.
Práca „Slané oriešky II.“ Kajanová Zoe 8r
Práca „Fantastické tvory: Kaloňmačka“ Maruniaková Nella 10r
Práca „Fantastické tvory: Lietajúci pes“ Poláková Svetlana Bella 10r
Práca „Fantastické tvory „Škrečkoplch ušatý“ Vazanová Lucia10r

trieda pani zástupkyne Mgr. Miroslavy Knezovičovej:

Práca „Banská Štiavnica“ Jasmine Lužicová 13r
Práca „Banská Štiavnica“ Iris Lužicová 13r
Práca „Banská Štiavnica“ Svetlana Červenáková 13r
Práca „Sova“ Bibiana Maruniaková 13r.

28. apríl 2023
HUSĽOVÁ SÚŤAŽ Rudolfa Országa – Kremnica

13. ročník husľovej súťaže Rudolfa Országa vyhlásila ZUŠ J. L. Bellu.  Spomedzi 14 súťažiacich v 2. kategórii z celého Slovenska sa Peter Sopko umiestnil v  bronzovom pásme /pedagogické vedenie p. uč. Mgr. Juraj Janiczek, DiS.art., korepetície Petra Weisová/  a Ľuboslava Kuchtová v striebornom pásme /pedagogické vedenie p. uč. Mgr. Juraj Janiczek, DiS.art., korepetície Irena Chovanová/.

 

MÁJ 2023

Hviezdoslavov Kubín
Boris VOLČKO  okresné kolo – prednes prózy 1. miesto

Sládkovičova Radvaň
Boris VOLČKO krajské kolo – prednes prózy 3. miesto

10.-11. máj 2023
BANSKOŠTIAVNICKÉ KLADIVKÁ 2023 – celoslovenská klavírna prehliadka

Žiak pána učiteľa Gregora Zubeka Patrik Hrnčiar získal v 5. kategórii ZLATÉ PÁSMO. Gratulujeme.

30. máj 2023
GIOIA HĽADÁ TALENT    /ZŠ  Nemšová/

Martin Kminiak (trieda p. uč. Andrejky Halibožekovej) strieborný s piesňou „Balada o poľných vtákoch“ a Hanka Kminiaková (trieda p. uč. Ireny Chovanovej) zlatá a v zlatom pásme celkovo 2.-há s piesňou „Keby som bola princezná Arabela“.

30. máj 2023
BOJNICKÁ PERLA

Johanka Timková (trieda p. učiteľky Romana Hlinková) získala bronzové pásmo na súťaži Bojnická perla za piesne Zaľúbil sa chlapec a japonskú skladbu od Ado – Eien no akuruhi.

 

JÚN 2023

SVETOVÉ KULTÚRNE DEDIČSTVO OČAMI DETÍ – Kaplnka sv. Anny/MsÚ/ Banská Štiavnica

Súťaž výtvarných prác už je určená pre deti miest svetového dedičstva z celého sveta.  Do 29. ročníka súťaže bolo zaslaných 1 087 kresieb z 50 škôl z 12 miest svetového dedičstva zo 9 krajín. Porota ocenila aj dve práce žiakov výtvarnej triedy p. uč. Zuzany Hilbertovej.

Katarína Faráriková získala ČESTNÉ UZNANIE v kategórii do 9 rokov a

Nina Krajňáková krásne 2. miesto v kategórii 13 až 15 rokov. Gratulujeme.

Návrat hore