Naše úspechy

 FEBRUÁR 2024

V dňoch 31.1. – 4.2. 2024

Prednášam / Hrám teda som – medzinárodný festival

Bronzové pásmo získala Liana Šavoltová v 3. kategórii poézia

Žiačka Olahová Nina získala Bronzové pásmo v III. kategórii MONOLÓG

ZUŠ Banská Štiavnica bol udelený ĎAKOVNÝ LIST. GRATULUJEME

 

NOVEMBER 2023

ČAROVNÁ FLAUTA, Nižná, 22.-23. november 22. ročník celoslovenskej súťaže v hre na zobcovej flaute

čestné uznanie v 5. kategórii Jasmine Lužicová

2. miesto v 3. kategórii Karolína Filkorová

  1. miesto v 3. kategórii Hana Štirblová

 

 

OKTÓBER 2023

Salamander očami detí

žiaci VO z triedy Mgr. Zuzany Hilbertovej Adela Jarábeková , Nela Jarábeková, Sandra Surovcová, Ruben OConnor, Nela Šovčíková získali k 1.miesto za skupinovú prácu zobrazujúcu život permoníkov. GRATULUJEME

NOVEMBER 2022

Čarovná flauta 21.ročník súťaže v hre na drevené dychové nástroje Nižná na Orave

KAROLÍNA FILKOROVÁ

získala v 2. kategórii hra na zobcové flauty ZLATÉ PÁSMO a 1. miesto

HANKA ŠTIRBLOVÁ

získala v 2. kategórii na zobcové flauty ZLATÉ PÁSMO a 1. miesto

PIANO V MODERNOM ŠTÝLE klavírna súťaž Bojnice

Ján Urban

 

FEBRUÁR 2023

  1. február 2023 Frivaldského prírodovedná ilustrácia 2022 – ZUŠ RajecV 2. kategórii 8-11rokov v tematickom okruhu Zoologická ilustrácia získala medzi žiakmi základných umeleckých škôl krásne  2.miesto naša žiačka LUCIA VAZANOVÁ. Veríme, že pre Luciu ako i ďalších našich žiakov je i toto ocenenie povzbudením k ďalšej tvorivej a trpezlivej práci. Za skvelú reprezentáciu školy patrí veľká vďaka Lucii ako aj jej pani učiteľke Mgr. Zuzane Hilbertovej.

 

MAREC 2023

Stančekova Prievidza Súťaž  v klasickom speve

DAVID KNÍŽEK  titul LAUREÁT SÚŤAŽE

DAVID KNÍŽEK  ZLATÉ PÁSMO v 5. kategórii

ped. vedenie a korepetícia Mgr. Irena Chovanová, DiS. art.

 

APRÍL 2023

Výtvarné alternatívy

Hlavná cena “Výtvarných alternatív” putuje do ZUŠ BŠ

Základná umelecká škola Imra Weinera Kráľa v Považskej Bystrici organizuje už XVII. bienále Výtvarných alternatív, celoslovenskej súťažnej prehliadky s medzinárodnou účasťou. Na  základe  hodnotenia   odbornej   poroty   získala  naša ZUŠ  jednu  z hlavných cien  na XVII. bienále Výtvarných alternatív, celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou, vyhlásených  Ministerstvom  školstva, vedy, výskumu a športu  SR.  Hlavný  organizátor Základná umelecká škola Imra Weinera Kráľa v Považskej Bystrici pozval naše pani učiteľky výtvarného odboru Mgr. Miroslavu Knezovičovú a Mgr. Zuzanu Hilbertovú, aby  dňa  21. apríla 2023 prevzali  ocenenie  za kolekciu  prác  pre  ZUŠ v Banskej Štiavnici  na  vernisáži  výstavy  v  ZUŠ  IWK  Považská  Bystrica.

Ocenení žiaci:

trieda pani učiteľky Mgr. Zuzany Hilbertovej

Práca „Orieškové popoludnie“: Vazanová Lucia, 10r, Bačíková Ema, 11r, Imrišek Damián, 12r, Viazaničková Alica 10r, Lukáčová Alexandra 11r, Maruniaková Nella 10r, Poláková Svetlana Bella 10 r, Paľovová Alexandra 14r

Práca „Nazavárané I.“ Rošíková Michaela 13r

Práca „Nazavárané II.“ Bačíková Ema 11r

Práca „Plné vačky, plné buško“ Poláková Svetlana Bella 10r.

Práca „Slané oriešky I.“ Faráriková Katarína 8r.

Práca „Slané oriešky II.“ Kajanová Zoe 8r

Práca „Fantastické tvory: Kaloňmačka“ Maruniaková Nella 10r

Práca „Fantastické tvory: Lietajúci pes“ Poláková Svetlana Bella 10r

Práca „Fantastické tvory „Škrečkoplch ušatý“ Vazanová Lucia10r

trieda pani zástupkyne Mgr. Miroslavy Knezovičovej

Práca „Banská Štiavnica“ Jasmine Lužicová 13r

Práca „Banská Štiavnica“ Iris Lužicová 13r

Práca „Banská Štiavnica“ Svetlana Červenáková 13r

Práca „Sova“ Bibiana Maruniaková 13r.

  1. apríl 2023 HUSĽOVÁ SÚŤAŽ Rudolfa Országa Kremnica 13.ročník husľovej súťaže Rudolfa Országa vyhlásila ZUŠ J. L. Bellu.  Spomedzi 14 súťažiacich v 2. kategórii z celého Slovenska sa

Peter Sopko umiestnil v  bronzovom pásme /pedagogické vedenie p. uč. Mgr. Juraj Janiczek, DiS.art., korepetície Petra Weisová/

 a Ľuboslava Kuchtová v striebornom pásme./pedagogické vedenie p. uč. Mgr. Juraj Janiczek, DiS.art., korepetície Irena Chovanová/

 

MÁJ 2023

Boris VOLČKO Hviezdoslavov Kubín okresné kolo prednes prózy 1. miesto

Boris VOLČKO Sládkovičova Radvaň krajské kolo  prednes prózy 3. miesto

10.-11. máj 2023 BANSKOŠTIAVNICKÉ KLADIVKÁ 2023 celoslovenská klavírna prehliadka
Žiak pána učiteľa Gregora Zubeka Patrik Hrnčiar získal v 5. kategórii ZLATÉ PÁSMO. Gratulujeme.

30. máj 2023 GIOIA HĽADÁ TALENT    /ZŠ  Nemšová/

Martin Kminiak (trieda p. uč. Andrejky Halibožekovej) strieborný s piesňou „Balada o poľných vtákoch“ a Hanka Kminiaková (trieda p. uč. Ireny Chovanovej) zlatá a v zlatom pásme celkovo 2.-há s piesňou „Keby som bola princezná Arabela“.

30. máj BOJNICKÁ PERLA

Johanka Timková (trieda p. učiteľky Romana Hlinková) získala bronzové pásmo na súťaži Bojnická perla za piesne Zaľúbil sa chlapec a japonskú skladbu od Ado – Eien no akuruhi.

 

JÚN 2023

SVETOVÉ KULTÚRNE DEDIČSTVO OČAMI DETÍ   Kaplnka S. Anny/MsÚ/ BŠ

Súťaž výtvarných prác už je určená pre deti miest svetového dedičstva z celého sveta.  Do 29. ročníka súťaže bolo zaslaných 1 087 kresieb z 50 škôl z 12 miest svetového dedičstva zo 9 krajín. Porota ocenila aj dve práce žiakov výtvarnej triedy p. uč. Zuzany Hilbertovej.

Katarína Faráriková získala ČESTNÉ UZNANIE v kategórii do 9 rokov a

Nina Krajňáková krásne 2. miesto v kategórii 13 až 15 rokov. Gratulujeme.

Sme hrdí na všetky úspechy, ktoré dosahujú naši žiaci v rôznych súťažiach. Prehľad ocenení, ktoré získali, vám ponúkame nižšie.

Návrat hore