Noc kostolov s organovou triedou ZUŠ

7. júna sa konal koncert v Evanjelickom kostole, ktorý v rámci podujatia NOC KOSTOLOV pripravila organová trieda ZUŠ pod vedením p. zástupkyne Kataríny Tuhárskej. Žiaci, pedagógovia a priatelia ZUŠ sa prezentovali programom, v ktorom dali vyniknúť kráse organu, ku ktorému sa pridal spev, trúbka, husle, viola i klarinet. V chráme nás hudba pomkne zastaviť sa, stíšiť sa, meditovať, dušu povznášať.

Program

1.   Matúš Posádka – organ                T.Dubois: Toccata G-dur

2.   David Knížek – organ                  Abt.Vogler: Prelúdium C-dur

                                                           J.S.Bach: Prelúdium C-dur BWV 553

3.   Kristína Baarová – organ             J.S.Bach: Fúga C-dur BWV 553

                                                           Š.Németh-Šamorínsky: Basso ostinato

4.   Matúš Posádka – organ                J.S.Bach: Prelúdium a fúga F-dur BWV 556

5.   David Knížek – organ                  M.Schneider-Trnavský: Prelúdium

6.   Juraj Janiczek – viola                   M.Sch.Trnavský: Duchu Svätý, príď z neba

      Mária Janitorová Janiczeková – organ

7.   Juraj Janiczek – husle                   M.Sch.Trnavský: Bože, Tvojej velebnosti

      Nikola Juchová – organ

8.    David Knížek – spev                   M.Frisina: Anima Christi

       Irena Chovanová – organ

9.    Irena Chovanová – organ            J.S.Bach: Prelúdium a fúga d-mol BWV 554

10.  Juraj Janiczek – husle                  J.S.Bach: Husľová sonáta č.1 g-mol – Adagio, BWV 1001

11.  Róbert Zacharovský – organ       P.Fey: Medieval Tune

12.  Dominika Rendlová – klarinet    A.Vivaldi: Addagio

       Katarína Tuhárska – organ

13.  Matúš Černák – organ                 J.S.Bach: Prelúdium

14.  Dominika Rendlová – klarinet    E.Morricone: Gabriels Oboe (The Mission)

       Katarína Tuhárska – organ

15.  David Knížek – spev                   G.F.Händel: Lascia chio pianga

       Irena Chovanová – organ           

       Aleš Turčan – trúbka

16.  Aleš Turčan – trúbka                   D.German: Festive Trumpet Tune

       Irena Chovanová – organ

17.  Róbert Zacharovský – organ       P.Fey: Prelude in C Major

Vďaka všetkým, ktorí prispeli k Noci kostolov, k tejto “hudobnej modlitbe”.

Návrat hore