Novoročné stretnutie

Žiaci ZUŠ vystupovali na Novoročnom stretnutí p. primátorky s predstaviteľmi mesta dňa 11.1.2023 v Hoteli Grand Matej. Všetci podali veľmi pekný výkon, získali si srdcia prítomných a boli odmenení veľkým potleskom. Ďakujeme pánom učiteľom za prípravu a deťom za skvelú reprezentáciu ZUŠ. 

Program ZUŠ:

I.vstup

  1. Dve ľudové piesne „Drietomskou dolinou“ a „Sedemdesiat sukieň mala“akordeón –   Žofia Necpalová (z triedy pána učiteľa Tomáša Valičeka)
  2. Slovenská ľudová pieseň „Zahučali lesy“ – spev Martin Kminiak (z triedy pani učiteľky Andrejky Halibožekovej), klavír Irena Chovanová, husle Ľuboslava Kuchtová
  3. Georg Philipp Telemann „Aria 1“  a skladba v štýle Klezmer „Freylechs from Warsaw“ – zobcová flauta Karolína Filkorová (z triedy pani učiteľky Zuzany Kovárovej), klavír Irena Chovanová

II.vstup

  1. Slovenská ľudová pieseň: „Z Východnej dievčatá“ – spev Hanka Kminiaková, (z triedy pani učiteľky Ireny Chovanovej), klavír Irena Chovanová, husle Ľuboslava Kuchtová
  2. Slovenská ľudová pieseň: „Letela páva, letela“ spev Hanka Kminiaková, Žofia Necpalová, Klára Ujlakyová a Martin Kminiak, klavír Irena Chovanová, husle Ľuboslava Kuchtová
  3.  Joseph Haydn: „Koncert pre husle a klavír – ALL’ONGARESE“ – husle Ľuboslava Kuchtová (z triedy pána učiteľa Juraja Janiczeka), klavír Irena Chovanová
Návrat hore