Prihláška na spevácku súťaž “Duchovný a umelecký odkaz banskoštiavnickej Kalvárie” 2024

Účastnícke poplatky:
žiak: 15,00 €
pedagóg: 10,00 €
korepetítor: 10,00 €

Údaje o platbe:
účet OZ PRIATELIA BANSKOŠTIAVNICKEJ ZUŠ 
IBAN: SK59 5600 0000 0009 9969 8001
variabilný symbol: 1751
poznámka pre prijímateľa: meno žiaka

Pri odoslaní prihlášky treba pripojiť aj súbor s potvrdením platby.

Prihlásiť sa treba do 1. marca 2024.

Návrat hore