Vyznanie ZUŠke

Milí rodičia, žiaci, ponúkame Vám postreh našej bývalej žiačky a absolventky Literárno-dramatického odboru, dnes už mamičky Janky Kulichovej, za slobodna Szendreiovej. Na fotke tretia zľava. 🙂

Venované všetkým rodičom

Milí nadšení, ale aj skeptickí rodičia, áno, vy odvážni ockovia a mamky, ktorí ste sa rozhodli, že svojim deťom doprajete vzdelávanie v Základnej umeleckej škole (ZUŠ, alebo niektorí možno používate výraz Hudobná, Výtvarná, ľudová škola umenia…).

Ja som do ZUŠ chodila od 6 do 18 rokov aktívne ako žiačka (výtvarný, hudobný aj literárno-dramatický odbor BS), od 20 do 25 ako učiteľka (LDO v ZH) a poviem vám, čas strávený v tej čarovnej inštitúcii je obrovským darom, ktorý sa nikdy neminie.

Možno som nebola hudobne talentovaná, nadaná na kreslenie a maľovanie, ale o to tam vôbec nejde. Deťom to otvára možnosti myslenia, rozvíja sa fantázia a v neposledom rade sa veľa naučia – teoreticky aj prakticky, rozšíri sa im slovná zásoba, okruh kamarátov a známych, a vy viete, kde trávia čas po škole. A inak, vedeli ste, že ľudia, ktorí sa venujú hudbe sú šikovní aj v matematike?

Na druhej strane vás vyzývam k prevzatiu zodpovednosti – Základná umelecká škola je vzdelávanie na dobu neurčitú. Školský rok začína v septembri a končí v júni, a po prázdninách znova pokračujeme. Ak teda z akýchkoľvek dôvodov vaše dieťa neplánuje pokračovať, informujte svoju školu včas. A nedopusťte, aby pani učiteľka alebo pán učiteľ platil za vaše dieťa školné, lebo “ju to proste prestalo baviť chodiť na krúžok v marci..”. 

Ja ešte ostávam s najmenšou doma, ale synak v septembri nastupuje, ale duchom (a vlastne, keď ho budem odprevádzať, tak aj telom) budem stále v spojení s týmto čarovným miestom.

ZUŠ nie je krúžok. ZUŠ je škola.

ZUŠ nie je talentová súťaž, ZUŠ je pre všetky deti.

Prajem vám veľmi pekný, umením nabitý školský rok.

Návrat hore