Odovzdávanie vysvedčení

V piatok 28.06. budú triedni učitelia odovzdávať vysvedčenia v čase od 09:00 do 13:00.

V prípade nevyzdvihnutia, vysvedčenia budú uložené v kancelárii ZUŠ (v prac. dni od 7:30 do 14:30).

Návrat hore