Odovzdávanie vysvedčení

Milí rodičia, žiaci,

v piatok 30. júna budeme odovzdávať vysvedčenia v čase od 8:30 do 12:30.

Príďte sa rozlúčiť s pánmi učiteľmi a prevziať si vysvedčenia, pochvaly triednym učiteľom, či riaditeľom školy.

Návrat hore