Operné fragmenty v Banskej Štiavnici

Pôsobivé „Operné fragmenty“ 

14. november priniesol žiakom ZUŠ nevšedný zážitok. Zavítali k nám žiaci speváckeho oddelenia Konzervatória Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici. Predstavili  sa hudobnými ukážkami z viacerých opier.  Program zostavila a so študentami operného spevu ho pripravila profesorka Mária Tomanová v spolupráci s korepetítormi Dr. Zulfizar Zázrivou a  docentom Matejom Arendárikom, ktorý v banskoštiavnickej ZUŠ  všetkých sprevádzal. Bohatým programom nás previedla šikovná konferenciérka Kiara.

Pôsobivé „Operné fragmenty“ 

14. november priniesol žiakom ZUŠ nevšedný zážitok. Zavítali k nám žiaci speváckeho oddelenia Konzervatória Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici. Predstavili  sa hudobnými ukážkami z viacerých opier.  Program zostavila a so študentami operného spevu ho pripravila profesorka Mária Tomanová v spolupráci s korepetítormi Dr. Zulfizar Zázrivou a  docentom Matejom Arendárikom, ktorý v banskoštiavnickej ZUŠ  všetkých sprevádzal.

Autorom prvého čísla programu bol Antonín Dvořák, ktorý je jedným z najvýznamnejších českých hudobných skladateľov. Svoj unikátny rukopis vtlačil mnohým dielam –  komorným, symfonickým, ale aj operným. Medzi nimi významný post zaujíma svetovo uvádzaná rozprávková opera Rusalka. Naše deti prítomné v sále zaujali scény lesných žienok s Vodníkom z prvého a tretieho dejstva.  Postavy lesných žienok /prvá žienka – Nina Úradníková , druhá žienka – Nikol Kalinina a tretia žienka – Diana Lavrošková/, následne /prvá žienka  – Nina Úradníková, druhá žienka – Kamila Paučová a tretia žienka – Michaela Founis/ nás ponorili do čarovnej atmosféry rozprávkovej opery svojím nežným trojhlasom. Keď sa z improvizovaného jazierka vynoril k vílam sám Vodník, sledovali sme jeho spevácke umenie so zatajeným dychom. Postavu Vodníka na pozvanie pani profesorky prišiel zaspievať  pán Gabriel Sárossy zo Štátnej opery v Banskej Bystrici. 

Ďalší výstup bol scénou z druhého dejstva tej istej opery. V tomto dejstve Rusalka, ktorú si vybral princ za svoju ženu, musela splniť podmienku od Ježibaby, že nebude rozprávať a napriek tomu si udrží princovu lásku. No ako to už býva, mnohí sa boja neznámeho a preto aj obyvatelia zámku Kuchtík a Hajný s nedôverou pozerajú na neznámu tichú dievčinu, ktorú si princ doviedol na svadobnú hostinu.   V roli  Kuchtíka  sa predstavila Lenka Kissová, Hajného rozohral Matej Rodný,  do roli Ježibaby sa vžila Mária Hamková. Spolu s Vodníkom /Gabriel Sárossy/ si v sále všetci vyslúžili zaslúžený potlesk.

Výchovný koncert pokračoval dielom ďalšieho českého velikána  Bedřicha Smetanu. Vo svete opery sa najviac zapísal českou národnou operou Prodaná nevěsta.  No do duše českého človeka nazrel  Smetana  aj cez operu Hubička. Tu vystupuje Vendulka, ktorá je zobrazením mravnosti, cnosti a českých ľudových tradícií  a Lukáš, ktorý svojou ľahkomyseľnosťou a tvrdohlavosťou, takmer spôsobí, že ich láska zostane nenaplnená. Našťastie všetko dobre skončí a mladí ľudia si padnú do náručia.   Zaznelo dueto z úvodu opery,  kde Erika Klimentová v úlohe Martinky sa ponáhľa oznámiť Vendulke, ktorú stvárňuje Tiffany Lavríková, že za Vendulkou sa chystá Lukáš ako jej nápadník  na pytačky.  Mladí speváci i tu preukázali svoje interpretačné – intonačné, ale už i herecké zručnosti. 

Program pokračoval prezentáciou klasicizmu cez tvorbu Wolfganga Amadea Mozarta. Ten počas svojho krátkeho života  skomponoval veľké množstvo diel, kde majú významné miesto  jeho skvostné komické opery. Jednou z nich je i  Figarova svadba. Zaznelo dueto Zuzanky a Figara, v ktorom  sa ako Zuzanka predstavila Barbora Borbélyová a v úlohe Figara Matej Rodný.

Francúzsku  romantickú opernú tvorbu reprezentovali ľúbivé tóny  Barkaroly v duete Giulietty a Niklausa z opery Hoffmannove poviedky Jacquesa Offenbacha.  Tlieskali sme Lene Kissovej ako Giuliette a Márii Hamkovej ako Niklausovi.

Jeden z operných fragmentov pochádzal z Talianska z pera majstra opery Gioacchina Rossiniho.  Jeho opery dodnes patria k najuvádzanejším operným titulom, ako napríklad Barbier zo Sevilly.  Skladba Mačacie dueto, ktorú nám predviedli Tiffany Lavríková a Matej Rodný bola dôkazom, že Gioacchino Rossini bol človekom, ktorý miloval dobré jedlo, vedel si užívať život a mal veľký zmysel pre humor. 

Vzápätí sa sálou šírili melódie ruského romantizmu  hudobného skladateľa Piotra Iľjiča Čajkovského. Okrem bohato zastúpených diel symfonických a komorných sú známe jeho balety, ale aj majstrovské operné diela, napríklad   opera Eugen Onegin. Konzervatoristi si pripravili dueto z jeho ďalšej opery Piková dáma, v ktorom sa predstavila ako Chloe Erika Klimentová a ako Dafnis Mária Hamková. Toto dueto našim žiakom a pedagógom predstavilo krátke komické intermezzo, ktorým Čajkovskij vzdáva hold Mozartovej hudbe.

 Význam jeho opernej tvorby podčiarkol výber árie z opery Don Giovanni, ktorý bol známy aj pod menom Don Juan. Bol to slávny zvodca žien.  S vďačnosťou i záujmom sme si vypočuli dueto Zerliny a Dona Giovanniho. Zerlinu stvárnila Barbora Borbélyová a do jej zvodcu sa prevtelil Matej Rodný.

Snáď najhranejšou operou na javiskách po celom svete  je dielo francúzskeho hudobného skladateľa Georga Bizeta Carmen.  Až po jeho smrti sa jeho dielu Carmen dostalo patričného ocenenia, ale aj to najskôr v cudzine a nie v domácom prostredí. Operné fragmenty pokračovali tercetom, kde Erika Klimentová zaspieval part Frasquity,  Mercedes oživila Tiffany Lavríková a krásnu Carmen stvárnila Michaela Founis.  

Pred záverečným číslom sa s nami konferencierka rozlúčila a poďakovala za pozornosť. Uviedla scénu v krčme zo spomínanej opery Carmen. V úlohe Carmen sa predviedla Mária Hamková a jej priateľky Frasquity, ktorú stvárnila Erika Klimentová a v úlohe Mercedes to bola Tiffany Lavríková. Ďalšími spoluúčinkujúcimi v tomto efektnom spevácko-tanečnom výstupe boli všetci prítomní žiaci.

              Po dlhom potlesku poďakovala pedagógom Konzervatória Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici ako aj samotným účinkujúcim pani riaditeľka Irena Chovanová. Vyzdvihla skvelý klavírny výkon pána docenta Mateja Arendárika, ktorý v priebehu bezmála 7O minút trvajúceho koncertu svojím majstrovstvom „nahradil“ celý orchester. Vyzdvihla odbornosť, obetavosť, ale elán a nadšenie skvelej pedagogičky spevu pani Márie Tomanovej, ktorej veľmi záleží na výchove a vzdelávaní kvalitných umelcov. Vložila i do tohto pre nás nezabudnuteľného výchovného koncertu kus svojho srdca a s dojatím sledovala, ako jej žiaci i za ostatný rok interpretačne a výrazovo dozreli. A mladé talenty z konzervatória dali zo seba to najlepšie a tiež sa úprimne tešili nášmu potlesku a slovám uznania a vďaky.

Tá patrí aj pánovi šoférovi ako aj pánovi riaditeľovi konzervatória Radoslavovi Solárikovi, ktorý nám umožnil tento skvelý zážitok. Veď preniesť sa do sveta opery, precítiť krásu hudby, vnímať nádherné melódie i harmónie umocnené peknou scénou bolo pre nás všetkých veľkým obohatením a radosťou.

Ďakujeme a želáme celému kolektívu Konzervatória veľa úspechov a radosti zo študentov.

                                                                                                                               Text Kiara Moravčíková a Irena Chovanová

                                                                                                        

Návrat hore