OZ priatelia ZUŠ

Občianske združenie PRIATELIA BANSKOŠTIAVNICKEJ ZUŠ bolo založené v roku 2012 za účelom podpory činnosti Základnej umeleckej školy v Banskej Štiavnici.

Názov a sídlo:

PRIATELIA BANSKOŠTIAVNICKEJ ZUŠ
Nám.sv.Trojice 4, 96901 Banská Štiavnica
IČO: 42307392

Cieľ združenia:

Podporovať umelecký rast všetkých žiakov Základnej umeleckej školy v Banskej Štiavnici, podporiť tvorivosť a rozvoj talentu vo všetkých odboroch (hudobnom, literárno-dramatickom, tanečnom i výtvarnom).

Materiálne zastrešiť prehliadky, súťaže, koncerty a výstavy našich talentovaných žiakov, podporiť výchovu umením aj u žiakov s telesným, resp. duševným postihom a tiež zo sociálne slabšieho prostredia.

Pomôcť k zlepšeniu materiálno-technického zabezpečenia jednotlivých odborov a tak prispieť k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu.

Podporiť aktivíty Zboríku, orchestra a súborov pre umožnenie zvyšovania kvality a profesionality týchto zoskupení založených na pôde  Základnej umeleckej školy (ZUŠ).

Podporiť prezentáciu našich žiakov na verejnosti, pre šírenie dobrého mena  mesta, školy a rozvoja dobrej spolupráce s rodinami našich detí.

Občianske združenie Priatelia banskoštiavnickej ZUŠ  môžete okrem 2% z daní podporiť aj formou priamych darov.

IBAN: SK59 5600 0000 0009 9969 8001
IČO:  42307392
Právna forma:  701 Združenie
Obchodné meno:  PRIATELIA BANSKOŠTIAVNICKEJ ZUŠ
Sídlo:  Námestie Sv. Trojice   
Súpisné číslo:  4
PSČ: 96901  
Obec: Banská Štiavnica 

Každá finančná a materiálna pomoc pre skvalitnenie výučby a vzdelávania na našej škole je nám vítaná.

Vopred všetkým PRIATEĽOM BANSKOŠTIAVNICKEJ ZUŠ ĎAKUJEME.

ZUŠ v Banskej Štiavnici môžete podporiť darovaním podielu zo zaplatenej dane prostredníctvom občianskeho združenia Priatelia ZUŠ. Ako občianske združenie sa uchádzame o 2% z dane z príjmu. Je to príjem, ktorý darcu nestojí nič navyše, keďže ide len o prerozdelenie už zaplatenej dane.

Údaje, ktoré potrebujete vedieť o príjemcovi:

Názov: PRIATELIA BANSKOŠTIAVNICKEJ ZUŠ
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42307392
Ulica: Námestie Svätej Trojice č. 4
Mesto: Banská Štiavnica
PSČ: 969 01

Registráciu nášho združenia si môžete overiť na stránke Notárskeho centrálneho registra.

Tlačivo s predvyplnenými údajmi:


>>> Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane za rok 2023 z príjmov fyzickej osoby <<<

Do tohto tlačiva doplňte svoje údaje a vytlačte si ho.

Ak hľadáte inštrukcie, ako darovať 2% z daní, podrobný popis krokov nájdete tu.

Vopred ĎAKUJEME.

Vyslovujeme srdečné poďakovanie všetkým rodičom, starým rodičom, pánom učiteľom, všetkým dobrodincom, skrátka VŠETKÝM PRIATEĽOM BANSKOŠTIAVNICKEJ ZUŠ za poukázanie 2 percent z daní na účet nášho občianskeho združenia.

Všetky vyzbierané prostriedky budú v zmysle stanoveného poslania použité pre rozvoj a dobro Základnej umeleckej školy v Banskej Štiavnici.

Podrobnejšie informácie o čerpaní prostriedkov poskytneme príležitostne na požiadanie v osobnom rozhovore.

Za výbor občianskeho združenia  PRIATELIA BANSKOŠTIAVNICKEJ ZUŠ

Mgr. Irena Chovanová

Návrat hore