OZ Priatelia ZUŠ

Vyslovujeme srdečné poďakovanie všetkým rodičom, starým rodičom, pánom učiteľom, všetkým dobrodincom, skrátka VŠETKÝM PRIATEĽOM BANSKOŠTIAVNICKEJ ZUŠ za poukázanie 2 percent dane na účet nášho občianskeho združenia.

Všetky vyzbierané prostriedky budú v zmysle stanoveného poslania použité pre rozvoj a dobro Základnej umeleckej školy v Banskej Štiavnici.

Podrobnejšie informácie o čerpaní prostriedkov poskytneme príležitostne na požiadanie v osobnom rozhovore.

Za výbor občianskeho združenia  PRIATELIA BANSKOŠTIAVNICKEJ ZUŠ

Mgr. Irena Chovanová

Návrat hore