Päť želaní

6. júna sa konala besiedka pre rodičov žiakov Prípravného ročníka LDO, kde uviedli krátke predstavenie spoločnej tvorby so žiakmi Dramatickej prípravy a súrodencami z vyšších ročníkov LDO. Kniha Päť želaní od Hany Doskočilovej a Marie Tichej im bola inšpiráciou pre vytvorenie dramatickej hry o túžbe objavovať svet, o láske k rodine a prírode.

Návrat hore