Pedagógovia a zamestnanci

Mgr. Irena Chovanová, DiS.art.

Mgr. Irena Chovanová, DiS.art.
riaditeľka
učiteľka – spev, zborový spev

Mgr. Katarína Tuhárska, PhD.

Mgr. Katarína Tuhárska, PhD.
zástupkyňa pre hudobný odbor
učiteľka – klavír, organ

Mgr. Miroslava Knezovičová

Mgr. Miroslava Knezovičová
zástupkyňa pre skupinové odbory
učiteľka – výtvarný odbor

Návrat hore