Pedagógovia a zamestnanci

Róbert Borodajkevyč, DisArt.

Róbert Borodajkevyč, DiS.art.
učiteľ – gitara

Mgr. Zuzana Kovárová

Mgr. Zuzana Kovárová Ladzianska
učiteľka – zobcová a priečna flauta, hudobná náuka

Bc. Michal Timko

Bc. Michal Timko
učiteľ – gitara, kontrabas

Mgr.art. Aleš Turčan, DiS.art.
učiteľ – trubka, lesný roh, lesnica, hudobná náuka

PaedDr. Petra Weisová

PaedDr. Petra Weisová
učiteľka – spev, klavír

Mgr. Art. Tomáš Valíček, ArtD.

Mgr.art. Tomáš Valiček, ArtD.
učiteľ – akordeón, keyboard

Terézia Beňová, DiS.art.
učiteľka – spev, klavír

Mgr. Juraj Janiczek, DiS.art.

Mgr. Juraj Janiczek, DiS.art.
učiteľ – husle, komorná hra

Mgr.art. Martin Jánošík, ArtD.

Mgr.art. Martin Jánošík, ArtD.
učiteľ – klavír, hudobná kompozícia

Milan Oravec, DiS.art.

Milan Oravec, DiS.art.
učiteľ – klarinet, saxofón, zobcová flauta

Matúš Piatrov, DiS.art.

Matúš Piatrov, DiS.art.
učiteľ – bicie nástroje, xylofón

Mgr.art. Karolína Bušková Rumanová, DiS.art.

Mgr.art. Karolína Bušková Rumanová, DiS.art.
učiteľka – gitara

Gregor Zubek, DiS.art.

Gregor Zubek, DiS.art.
učiteľ – klavír

Mgr. Andrea Halibožeková

Mgr. Andrea Halibožeková
učiteľka – hudobná náuka, spev, klavír

Tatiana Šusteková

Tatiana Šusteková
učiteľka – klavír

Mgr.art. Barbora Tomášková

Mgr.art. Barbora Tomášková
učiteľka – klavír

Návrat hore