Pocta ženám

Vo štvrtok 9. marca 2023 sme v Kultúrnom centre so Zboríkom piesňami pre sólo i zbor a skladbami pre husle a flautu spríjemnili stretnutie žien združených v Živene, aby sme si ich uctili z príležitosti MDŽ.

1. Ľudová pieseň: „Letela páva, letela“ – spev ZBORÍK
2. Valenta: umelá pieseň „Škovránok“
3. Ali Brezovský: umelá pieseň „Demikát“spev Izabela Baarová, klavír p. uč. Weisová
4. Zdeněk Fibich: „Sonatina op. 27“- husle Ľuboslava Kuchtová, z triedy p. uč. Juraja Janiczeka – klavír p. uč. Irena Chovanová
5. Sl. ľudová: „Keď sa já podívám“spev Klára Ujlakyová, klavír Chovanová
6. Francois Coupenin: „ Le petit rien“ zobcová flauta –  Karolínka Filkorová z triedy pani učiteľky Zuzany Kovárovej
7. Umelá pieseň: „Arabela“ – spev Hanka Kminiaková, klavír p. uč. Chovanová
8. Sl. ľudová pieseň v úprave Bela Felixa: „Tancuj, tancuj vykrúcaj“spev ZBORÍK

Ďakujem sólistom Izabele Baarovej, Klárike Ujlakyovej, Hanke Kminiakovej, huslistke Ľubke Kuchtove pripravil pán  učiteľ Juraj Janiczek, flautistke Karolínke Filkorovej pripravila p. učiteľka Zuzana Kovarova Ladzianska,  členom Zboríku: Alžbetke Palášthyovej, Bianke Vasiľovej, Veronike Hermanovej, Dorotke Imriškovej, Alicke Knezovičovej, Davidovi Knižekovi, Emke Adamskej, Jankovi Chovancovi a Riškovi Kálmanovi a pani učiteľke Petre Weisovej za korepetície. 

Návrat hore