Prednášam / Hrám teda som

V dňoch 31.1. – 4.2. 2024 sa pani učiteľka LDO Ľudka Klimková zúčastnila so žiačkami medzinárodného festivalu

Prednášam / Hrám teda som v Žiari nad Hronom.

Žiačka Olahová Nina získala Bronzové pásmo v III. kategórii MONOLÓG a

žiačka Liana Šavoltová Bronzové pásmo v III. kategórii POÉZIA

ZUŠ Banská Štiavnica bol udelený ĎAKOVNÝ LIST. GRATULUJEME

Návrat hore