Prihláška na štúdium

Elektronickú prihlášku na štúdium v ZUŠ v Banskej Štiavnici môžete vyplniť po kliknutí na nasledujúci odkaz:

Ponúkame prípravné štúdium, základné štúdium I. a II. stupňa a štúdium pre dospelých v týchto hlavných študijných programoch:

I. HUDOBNÝ ODBOR

1. Oddelenie klávesových nástrojov – klavír, organ, akordeón, keyboard, základy hudobnej kompozície
2. Oddelenie dychových nástrojov – zobcová flauta, priečna flauta, trúbka, lesný roh, lesnica, klarinet, saxofón 
3. Oddelenie strunových a bicích nástrojov – gitara, husle, kontrabas, bicie nástroje
4. Spevácke oddelenie –  spev

II. VÝTVARNÝ ODBOR
III. TANEČNÝ ODBOR
IV. LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR

Do Hudobného a Literárno-dramatického odboru sa môžu prihlásiť deti, ktoré v školskom roku 2023/2024 budú žiakmi 1. ročníka ZŠ, ako aj starší žiaci.

Do Výtvarného a Tanečného odboru sa môžu prihlasovať okrem budúcoročných prvákov a starších žiakov aj predškoláci, ktorí k 1.1.2023 dovŕšili 5 rokov (t. j. ktorých dátum narodenia je 31.12.2017 a skôr, ak pani riaditeľka na odporučenie pani učiteľky TO nerozhodne inak).

Prijímanie nových žiakov na školský rok 2023/2024 bude prebiehať nasledovne:

1. Prihlásiť žiaka na štúdium je možné elektronicky. Podľa možnosti uprednostnite prosím elektronickú formu prihlasovania.

2. Elektronickú prihlášku, ktorú nájdete na stránke školy https://zusbs.sk/, treba vyplniť a odoslať podľa pokynov na stránke.

3. Samotné prijímacie skúšky prebiehajú v júni a septembri. Termín bude zverejnený v aktualitách na webstránke.

4. Dodatočné prijímacie skúšky 

Žiaci, ktorí sa prisťahujú z iných miest a chcú pokračovať v štúdiu na našej ZUŠ, prosíme, aby si vo svojej pôvodnej ZUŠ dali vytlačiť “Katalógový list” a priniesli ho so sebou.

Bližšie informácie na tel. č.:  045/692 10 89, 0911 435 729 a 0911 435 728

Ďakujeme a tešíme sa na Vás 🙂

Návrat hore