Prijímacie skúšky na školský rok 2024/2025

Prijímacie skúšky na školský rok 2024/2025 do hudobného, tanečného, výtvarného a literárno-dramatického odboru sa uskutočnia v dňoch 3., 4. a 5. júna 2024 v čase od 14:00 do 17:00 hodiny v hlavnej budove ZUŠ, t.č. Radničné námestie č. 8, Banská Štiavnica.

Elektronickú prihlášku je možné odoslať aj vopred elektronicky kliknutím na tento odkaz. Následne sa záujemca o štúdium musí osobne zúčastniť prijímacích skúšok.

Návrat hore