Rada školy

Predsedom Rady školy pri ZUŠ je pán učiteľ Bc. Michal Timko (za pedagogických zamestnancov).

Členmi Rady školy sú:
Mgr.art. Martin Jánošík, ArtD. (za pedagogických pracovníkov)
Ing. Monika Lipovská  (za nepedagogických pracovníkov)
Ing. Denisa Slezáková – predseda Rady rodičov (za rodičov)
RNDr. Miroslava Machariková, PhD. (za rodičov)
Andrea Garaiová (za rodičov)
Ing. Petra Maruniaková (za rodičov)
poslanec mestského zastupiteľstva JUDr. Dušan Lukačko  (za zriaďovateľa MsÚ v B. Štiavnici)
poslanec mestského zastupiteľstva Mgr. Martin Macharik (za zriaďovateľa MsÚ v Banskej Štiavnici)
poslanec mestského zastupiteľstva Mgr. Peter Ernek (za zriaďovateľa MsÚ v Banskej Štiavnici)
poslanec mestského zastupiteľstva Ľubomír Barák (za zriaďovateľa MsÚ v Banskej Štiavnici)

Návrat hore