RIADITEĽSKÉ VOĽNO – Salamander

Základná umelecká škola v B a n s k e j Š t i a v n i c i
Nám. sv. Trojice č. 4 PSČ: 969 01
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Riaditeľka Základnej umeleckej školy v Banskej Štiavnici oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) udeľuje

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

pre žiakov školy na deň 8. september 2023 z dôvodu konania osláv SALAMANDRA.

V Banskej Štiavnici 04. 09. 2023

               Mgr. Irena Chovanová, DiS.art.
                    riaditeľka ZUŠ  
Návrat hore