Ríša fantázie ocenila fantazijný svet Grétky a Sofie

Do 12. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže RÍŠA FANTÁZIE  2024, ktorú vyhlasuje Súkromná ZUŠ Lučenec-Opatová, sa zapojilo 8 krajín. Boli nimi Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rusko, Litva, Turecko a Bulharsko. Do súťaže s témou  Fantasy film a literatúra sa zapojilo 86 škôl, ktoré zaslali 1389 výtvarných prác. Porota ocenila 45 prác medailou /1.-3. miesto/ a 57 žiakov získalo čestné uznanie. Potešilo nás, že medzi nimi boli aj dve žiačky nášho výtvarného odboru z triedy pani učiteľky Zuzany Hilbertovej. Gréta Viazaničková /ZUŠ Banská Štiavnica/ si odnáša čestné uznanie v II. kategórii 8-10 rokov za prácu vyobrazujúcu mačičku. Pri jej tvorbe kombinovala maľbu kávou a akvarel. Druhé čestné uznanie patrí Sofii Syrotenko /ZUŠ Banská Štiavnica/  v III. kategórii 11.-13. rokov. Ocenená bola za svoju prácu zobrazujúcu vlka, v ktorej  spojila maľbu  s grafickou technikou rezerváž – škrabanie do voskového podkladu.  Obom žiačkam ako aj pani učiteľke k oceneniam srdečne blahoželáme.

Návrat hore