Rodičovské združenie pri ZUŠ v Banskej Štiavnici

Na pôde školy aktívne pôsobí Rodičovské združenie pri ZUŠ, z ktorého 4 rodičia sú členmi rady školy.   

Názov a sídlo:
Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole v Banskej Štiavnici
ZUŠ, Nám.sv.Trojice 4
96901 Banská Štiavnica
IČO: 35983264

Členovia Rady rodičov pri ZUŠ:
Predsedníčka Mgr. Denisa Slezáková
Podpredseda Ing. Slavomír Palovič
Zapisovateľka Ing. Petra Maruniaková
Pokladníčka RNDr. Miroslava Machariková, PhD.
Členka inventarizačnej komisie Mgr. Jana Kubalová
Členka Mgr. Martina Báliková
Členka PharmD. Jana Mašlárová
Členovia  revíznej komisie Andrea Garaiová a Jozef  Maruniak.

Návrat hore