Rodičovský príspevok

Na základe rozhodnutia Rodičovského združenia pri ZUŠ v Banskej Štiavnici sa uhrádza jednorazový poplatok, ktorý sa schvaľuje vždy na začiatku školského roka na Plenárnom zasadnutí. Čerpanie prostriedkov schvaľujú členovia Rodičovského združenia a významne podporujú chod a organizáciu školských akcií, koncertov a súťaží. Všetky vami poskytnuté prostriedky sa čerpajú pre potreby jednotlivých odborov ZUŠ pre zabezpečenie kvalitnejšieho umeleckého vzdelávania na našej škole.

Pre školský rok 2022/2023 Rada rodičov po hlasovaní na plenárnom zasadnutí schválila príspevok vo výške:

za 1. dieťa 15 €
za 2. dieťa 5 €
za každé ďalšie dieťa z rodiny je poplatok odpustený.

Tento jednorazový rodičovský príspevok je potrebné zaplatiť priamo u triedneho učiteľa alebo na sekretariáte školy v hotovosti.

Návrat hore