Salamander očami detí

Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom organizuje Destkú sú´taž na tému banícke povesti a rozprávky SALAMANDER OČAMI DETÍ.

V roku 2023 sa do výtvarnej kategórie zapojilo 214 krásnych prác od detí z materských škôl, cez základné školy, až po stredné školy.

Do literárnej kategórie sa zapojilo skvelých 17 textov, z toho 5 v kategórii poézia a 12 v kategórii próza.

Pani učiteľka ZUZKA HILBERTOVÁ k prácam detí napísala:

Tema: Permoník…banský škriatok…

Technika: nízky reliéf z recyklovaného kartónu.

Kompozície tvorené s použitím jeho rôznych štruktúr, tvarov a odtieňov.

Postupným vrstvením práce získavajú hĺbku, predmety vrhajú tieň…, 

Sme v bani spolu s Permonikmi..

okolo skaly, steny , koľajnice, vozíky, rebríky, vzácne kovy..,

 lesklne sa zlato, ligoce striebro , hore prelieta netopier a kvapka voda do malého jazierka.

Dej v reliéfoch  je tvorený kresbou, doplnený kúskami tvárnej alumíniovej fólie, atmosféra doplnená čiastočne aj farbou.

Deti práca bavila a veľmi sa teším, že úsilie bolo aj ocenené.

V aktuálnom ročníku žiaci výtvarného odboru z triedy pani učiteľky Mgr. Zuzany Hilbertovej Adela a Nela Jarábekové, Sandra Surovcová, Ruben OConnor, Nela Šovčíková získali k 1.miesto. Ocenení boli za skupinovú prácu, v ktorej zobrazovali život baníkov a permoníkov v bani. Vernisáž sa konala 16. októbra o 15:30 v Ruinbare. Poďakovanie za program patrí p. učiteľovi Jurajovi Janiczekovi, jeho žiak Ruben OConnor zahral na husle skladbu Viktora Khela “Melódie G.dur”. Korepetovala p. uč. Petra Weisová. Zuzke a jej deťom zo srdca gratulujeme.

Návrat hore