Strieborný slávik naša Hanka Kminiaková

Fantastický úspech žiačky ZUŠ Hanky Kminiakovej.

Skutočnosť, že sa  Hanka Kminiaková – žiačka speváckej triedy p. riaditeľky Ireny Chovanovej – stala víťazkou krajského kola súťaže Slávik Slovenska 2024 v Banskej Štiavnici, bola pre našu ZUŠku veľkým úspechom. Spomedzi speváčikov z trinástich okresov banskobystrického kraja bola Hanka najpresvedčivejšia a tak postúpila do národného finálového kola súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne. To sa uskutočnilo 28. júna 2024 v Koncertnej sále Slovenského rozhlasu v Bratislave.

Na samotné súťažné vystúpenie sa prišli pripraviť speváčikovia z celého Slovenska už deň vopred. V popoludňajších hodinách prebiehala „zohrávka“ s ľudovou hudbou. Po tretí krát to bolaľudová hudba POLUN so skvelým primášom, p. riaditeľom a p. učiteľom v jednej osobe Michalom Stískalom. Víťazi krajských kôl v troch vekových kategóriách si preskúšali jednu slovenskú ľudovú pieseň s hudbou, druhú spievali a capela.

           Na druhý deň už oblečení a pristrojení v krojoch reprezentujúcich ich kraj, či región, nastúpili všetci spoločne na pódium za spevu známej ľudovej piesne Spievanky, spievanky. Na javisko ich priviedol organizátor a otec tohto podujatia  pán Peter Štilicha. Pani moderátorka podujatia pani Mirka Záhumenská-Sandtnerová krásnym hlasom privítala prítomných spevákov i ich pedagógov a rodiny. Pani moderátorka Mirka vedie ako hlasová pedagogička detský folklórny súbor Magdalénka v Modre, ten istý súbor, ktorého umeleckou vedúcou je naša ZUŠkárska mamička Veronika Hajdučíková J.

            Predsedom poroty a odborným garantom súťaže bol operný spevák Peter Dvorský, členmi poroty Mariana Železná – strieborná „slávica“ SS 1996, pedagogička a folkloristka, Danka Siheľská – speváčka, členka speváckej skupiny SĽUK a hudobná pedagogička, Nora Turancová – intendantka Rádia Regina západ, Stanislav Bachleda – muzikológ a publicista, dlhoročný člen výkonného výboru Slávika Slovenska a pán Peter Štilicha.

Hanka si vylosovala č. 2 a teda v prvej kategórii 1. až 3. ročník vystupovala ako druhá v poradí. Zo všetkých ôsmych detí bola jediná druháčka, ostatní v jej kategórii boli tretiaci. V ľudovom kroji z Podhoria zaspievala dve ľudové piesne. Rozsahovo a výrazovo ťažšiu ľudovú pieseň z Hontu Vädnú ruže, vädnú puke zvládla udýchať i zaspievať bez hudby. Po nej nasledovala rytmická a veselšia pieseň zo spevníka Slávika Slovenska Voda sa vyliala, pri ktorej ukázala svoju energiu a radosť zo spevu.

Prítomní si v priebehu dňa vypočuli ďalšie krásne výkony spevákov a speváčok od Bratislavy až po Poprad. Obdivovali sme a tlieskali krásnym myjavským, trenčianskym, rusínskym, či horehronským piesňam. Naša Hanka si svojou prirodzenosťou a bezprostrednosťou, čistou intonáciou, dobrým výberom a jej vlastným šarmom získala srdcia divákov i body porotcov. Na slávnostnom galakoncerte spojenom s odovzdávaním cien bola Hana Kminiaková bola spolu so všetkými súťažiacimi vyhlásená  za Laureátku Slávika Slovenska 2024.  Zároveň jej bola odovzdaná medaila a cena za 2. miesto vo svojej vekovej kategórii. Na naše potešenie sme s dojatím tlieskali Hanke, ktorá sa týmto umiestnením stala celoslovenským STRIEBORNÝM SLÁVIKOM. Veľké poďakovanie pri príprave a podpore mladučkého talentu, ako aj za bezpečný odvoz na súťaž patrí rodine Martina Kminiaka zo Svätého Antona. I vďaka ich neúnavnej snahe vštepovať do detí lásku k slovenskej ľudovej piesni, zanechala Hanka v Bratislave tak hlboký dojem. Milou spomienkou na krásny úspech našej žiačky bola spoločná fotka s pánom Petrom Dvorským, ktorý v roku 2017 udelil na finálovom kole Slávika Cenu Petra Dvorského práve Hankinej „veľkej“ setre Danielke. Ja ako jedna z troch porotcov krajského kola som hrdá na náš výber „tej najlepšej z kraja“ Evky Polcovej zo ZUŠ Poltár.  Evka svojim pôsobivým vystúpením získala titul ZLATÝ SLÁVIK a tak v tvrdej konkurencii nádherných výkonov vybojovala pre náš banskobystrický kraj víťazstvo. Viac o podujatí nájdete na www.zusbs.sk, kompletné výsledky na fc. stránke Slávika Slovenska.

Krajší koniec školského roka si snáď žiadna pani učiteľka nemôže ani priať. Zimomriavky, príprava, napätie, krása, emócie, radosť, zadosťučinenie, hrdosť i vďaka. VĎAKA za dary a talenty, ktoré sú nám do rúk vložené, za prajných a podporujúcich rodičov, za pracovitých a snaživých žiakov, za radosť z piesne, krásy a rôznorodosti našich ľudových tradícií, za pestrosť a hĺbku slovenskej ľudovej piesne. Všetci sa v ZUŠ tešíme z tohoto krásneho ocenenia a  Hanke prajeme veľa zdravia a radosti zo spevu.

Návrat hore