Triedny koncert spev Chovanová

 1. ZBORÍK         Graham Kendrick: „Božia láska príď“   

                                    Jay Althouse: Nightingale          

 • Hanka Kminiaková   gospelová: “Prišiel na zem konať dielo spásy”

              sl. ľudová: „Keď som bola v Očovej na tanci“

 • Bianka Vasiľová: gospelová: “Otče, ťa chválim”

ľudová: Bodaj by vás, vy mládenci

 • Klárika Ujlakyová     gospelová: “Keď k nebu hľadím”

                                  sl..ľudová. “Za Dunaj, za Dunaj”

 • Hanka Knížková: gospelová: „Je to krv“

     slovenská ľudová pieseň: „Šuhajova mati“

 • ZBORÍK:  Ondrej Francisci: „Keď Anička húsky pásla“

   Vašo Patejdl- Elán: „Kaskadér“

 • Hanka Kminiaková a Alžbetka Palášthyová: „My sme tí Pá a Pi“
 • Chloe Rebecca Petr:     gospelová: “Stojím pred tebou”

    sl. ľudová: “Štyri nôcky nespala som”

 • Tomáš Páleník gospelová pieseň: „Ježiš môj“ 

    ľudová pieseň „Na tom vŕšku balzamovom“

 1. Nelka Guláková  gospelová: “Môj Pán a Kráľ” 

                            sl. ľudová: “Ej točí sa mi točí”

 1.  David Knížek: gospelová „Anima Christi“

slovenská ľudová v úprave skladateľa Stanček. „Nepôjdem na vojnu“

 1. ZBORÍK    Zlatá brána „My sme smelí námorníci“ /“My sme malí hudobníci“

     Hymna ZUŠ Kúzelný teater

Návrat hore