Tvorivosť bez hraníc

Naši žiaci ZUŠ Banská Štiavnica na Literárno-dramatickom odbore sa zúčastnili zaujímavej súťaže, ktorú vyhlásila ZUŠ Brezno ,,Tvorivosť bez hraníc” V nej sa mohli žiaci realizovať na voľnú tému výtvarnou, audiovizuálnou alebo literárnou formou.

Ondrej Rohárik získal cenu poroty za vlastnoručne vyrobenú knižočku : Vidiny. Prezentoval ju formou videa, ktoré sme natočili na LDO.

Liana Šavoltová získala 2. miesto v II.kategórii s vlastným literárnym textom: Zakázané miesto

Obom oceneným a pani učiteľke Ľudke Klimkovej gratulujeme a prajeme ďalšie úspechy v zmysluplných tvorivých činnostiach.

Návrat hore